Mensen aan het water in Deventer
Copyright: © Iris van den Broek via Mediabank NBTC

Bestemmings­management

In 2030 heeft iedereen profijt van toerisme. Dat is onze gemeenschappelijke stip aan de horizon. Bestemmingsmanagement kan hier een bijdrage aan leveren. Steeds meer partijen zijn actief aan de slag: provincies, gemeenten, destinatiemarketing- en citymarketingorganisaties (DMO’s/CMO’s) en kennisinstellingen.

Tools voor effectief bestemmingsmanagement

Hoe pak je effectief bestemmingsmanagement aan? Hoe doen anderen dit? Op deze website vind je de nationale leidraad voor Bestemmingsmanagement, het zeven-stappenmodel, voorbeelden uit de praktijk en handige tools.

Bekijk voorbeelden per stap

Stap 1: Analyse

Een grondige analyse is essentieel voor het ontwikkelen van effectief beleid.

Stap 2: Ambitie

Op basis van de analyse wordt de ambitie bepaald: de stip op de horizon, ofwel de richting waarin een land, stad of regio zich wil bewegen om het gastvrijheidsdomein duurzaam te laten ontwikkelen.

Stap 3: Ontwikkelkader

Het ontwikkelkader is richtinggevend voor zowel bestemmingsontwikkeling als vraagsturing. Waar de ambitie gaat over de stip op de horizon, gaat het ontwikkelkader in op hoe de bestemming dat wil bereiken.

Stap 4: Bestemmingsontwikkeling

Het doorontwikkelen van bestaand aanbod en het ontwikkelen van nieuw, aanvullend aanbod, gericht op het aantrekken van de gewenste doelgroep vormt de kern van bestemmingsontwikkeling. Dit is nodig om aan de verwachtingen van gasten te kunnen blijven voldoen en om herhaalbezoek te stimuleren.

Stap 5: Vraagsturing

Met vraagsturing zorgen we voor graag geziene gasten, die passen bij het karakter van de bestemming.

Stap 6: Monitoring

Monitoring (en analyse) geeft sturingsinformatie. Het creëert inzicht in hoe interventies bijdragen aan het realiseren van ambities. Dit kan gaan om verschillende soorten impact: sociaal-maatschappelijk, economisch en ecologisch. En ook van de veranderingen in vraag en aanbod.

Stap 7: Organisatie

De organisatie van het proces van bestemmingsmanagement is complex. Dit komt door de vele lagen en partners die een rol spelen. Voor effectief bestemmingsmanagement is daarom afstemming nodig met een groot aantal stakeholders met uiteenlopende belangen op verschillende schaalniveaus.