Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Werkgroep

‘Bestemmingsmanagement: ambities en leidraad’ is opgesteld door de werkgroep Bestemmingsmanagement. Deze werkgroep valt onder de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector. 

De werkgroep kent de volgende samenstelling:

 • Provincie Utrecht
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Flevoland
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
 • HISWA-RECRON
 • Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Marketing Drenthe
 • Dordrecht Marketing & Partners
 • Utrecht Marketing

Afstemming met het veld

De werkgroep stemde de ontwikkeling van dit document af met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, DMO’s/CMO’s, brancheorganisaties en (enkele) adviesbureaus. Ook de rol en bijdrage van bedrijven/ondernemers krijgen steeds verder invulling.