Projectie van licht als water op Kasteel Loevestein (Waterlicht van Daan Roosegaarde)
Copyright: © Ernst Wagensveld

Ambities

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030 en is het vertrekpunt voor de bijbehorende Actieagenda met acties voor de middellange en lange termijn.

Hoofdambitie

Onze hoofdambitie is om gezamenlijk te werken aan een bewuste bestemming Nederland. Een belangrijke basis hiervoor is duurzaam en toekomstgericht beleid voor het gastvrijheidsdomein, als integraal onderdeel van algemeen landelijk, regionaal en lokaal beleid.


Doelstellingen

  • Alle provincies werken in 2025 aan bestemmingsmanagement in lijn met Perspectief 2030 en het Rli-advies.
  • In 2025 geeft ten minste de helft van alle gemeenten, bij voorkeur in regionaal verband, invulling aan bestemmingsmanagement in lijn met Perspectief 2030 en het Rli-advies.

Ambities per pijler

Perspectief 2030 beschrijft in vijf strategische pijlers en drie randvoorwaarden welke prioriteiten centraal staan in de ontwikkeling van de bestemming Nederland. Per pijler formuleerden we een ambitie en doelstelling. Dit betreft gezamenlijke ambities op nationaal niveau. Regionale en lokale partners werken ze verder uit, op maat van hun eigen situatie.

Perspectief 2030

Om Perspectief 2030 toepasbaar te maken, is Bestemmingsmanagement een belangrijke tool.

Lees hier meer