Beeld over gracht met aangelegde bootjes, waarbij verderop een man over een bruggetje fietst
Copyright: © Ernst Wagensveld

Voor wie

Bestemmingsmanagement doen we met z’n allen: ministeries, provincies, gemeenten, DMO’s/CMO’s, bedrijfsleven en bewoners.

Eigen perspectief

Iedere groep heeft uiteraard zijn eigen perspectief. Maar door de integrale benadering wordt de inkleuring steevast bepaald door één of meerdere andere groepen. Samen zorgen we zo voor de verdere vorming en professionalisering van dit dynamische vakgebied.

Ministeries

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan bestemmingsmanagement met de inzet van NBTC en via de samenwerking binnen de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie.

Provincies

In 2018 omarmden de provincies Perspectief 2030. Sindsdien zijn ook zij actief in bestemmingsmanagement. Dit is onder meer terug te zien in diverse visies, beleidskaders en uitvoeringsplannen.

Gemeenten

Diverse gemeenten hebben een doorvertaling van Perspectief 2030 gemaakt naar lokaal beleid. Steeds meer gemeenten beschouwen toerisme als middel in plaats van een doel.

DMO's en CMO's

DMO's en CMO's zijn belangrijke partijen voor bestemmingsmanagement. Zij zetten in op marketinginspanningen om de juiste doelgroepen te bereiken.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is primair verantwoordelijk voor het vrijetijdsaanbod van een bestemming. Ondernemers spelen hiermee een belangrijke rol in bestemmingsmanagement.

Bewoners

Ook minstens zo belangrijk als alle andere partijen, zijn de bewoners van de bestemming. Zij ervaren de effecten van toerisme en zijn daarom een onmisbare factor in de ontwikkeling van die bestemming.