Dorpje in de verte op een zonnige dag
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Praktijkvoorbeelden

Op verschillende plekken in het land wordt op diverse schaalniveaus gewerkt aan de zeven stappen van de Leidraad Bestemmingsmanagement. Van iedere stap biedt het platform praktijkvoorbeelden. Graas mee en laat je inspireren!

Overzicht stappen

Stap 1: Analyse

Een grondige analyse is essentieel voor het ontwikkelen van effectief beleid.

Stap 2: Ambitie

Op basis van de analyse wordt de ambitie bepaald: de stip op de horizon, ofwel de richting waarin een land, stad of regio zich wil bewegen om het gastvrijheidsdomein duurzaam te laten ontwikkelen.

Stap 3: Ontwikkelkader

Het ontwikkelkader is richtinggevend voor zowel bestemmingsontwikkeling als vraagsturing. Waar de ambitie gaat over de stip op de horizon, gaat het ontwikkelkader in op hoe de bestemming dat wil bereiken.

Stap 4: Bestemmingsontwikkeling

Het doorontwikkelen van bestaand aanbod en het ontwikkelen van nieuw, aanvullend aanbod, gericht op het aantrekken van de gewenste doelgroep vormt de kern van bestemmingsontwikkeling. Dit is nodig om aan de verwachtingen van gasten te kunnen blijven voldoen en om herhaalbezoek te stimuleren.

Stap 5: Vraagsturing

Met vraagsturing zorgen we voor graag geziene gasten, die passen bij het karakter van de bestemming.

Stap 6: Monitoring

Monitoring (en analyse) geeft sturingsinformatie. Het creëert inzicht in hoe interventies bijdragen aan het realiseren van ambities. Dit kan gaan om verschillende soorten impact: sociaal-maatschappelijk, economisch en ecologisch. En ook van de veranderingen in vraag en aanbod.

Stap 7: Organisatie

De organisatie van het proces van bestemmingsmanagement is complex. Dit komt door de vele lagen en partners die een rol spelen. Voor effectief bestemmingsmanagement is daarom afstemming nodig met een groot aantal stakeholders met uiteenlopende belangen op verschillende schaalniveaus.

Heb jij een mooi voorbeeld van de toepassing van bestemmingsmanagement?

Deel je verhaal met ons, zodat wij dat ter inspiratie op dit platform kunnen vermelden!

Vul het formulier in