Bewoners

Voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland is betrokkenheid en draagvlak onder inwoners essentieel. Niet alleen omdat de bewoners een bestemming ‘maken’, maar ook vanwege het effect dat toerisme heeft op hun welzijn.

Permanente rol

Gemeenten moeten er daarom voor zorgen dat inwoners permanent een rol krijgen in de ontwikkeling van een bestemming, zodat iedereen zoveel mogelijk profiteert van toerisme en er zo min mogelijk nadeel van ondervindt.

Devies: starten, leren en delen

Draagvlak, beleving en betrokkenheid worden vooral bepaald op lokaal niveau en zijn sterk persoonsgebonden. Niet alle vragen over bewonersbetrokkenheid laten zich hierdoor meteen beantwoorden. Steeds meer gemeenten zijn hier toch mee aan de slag. Door opgedane kennis en ervaringen zoveel mogelijk te delen, voorkomen we dat we steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn en komen we sneller verder.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.