Projectverantwoording: Belevingsobjecten Veluwezoom

Gemeente Brummen

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

De natuur van de Veluwezoom staat onder druk door de vele bezoekers. Deze bezoekers komen vooral af op het glooiende landschap en de lonkende natuur van De Posbank. De oude en bijzondere verhalen, ontstaan door dezelfde natuur en landschap, zijn minder bekend.

Om bezoekers beter te spreiden zijn hoogwaardige mini-exposities ontwikkeld in de buitenruimte, zogenaamde belevingsobjecten. Deze objecten vertellen de verhalen in samenhang en gemeentegrens ontkennend. Met behulp van dit impulsbudgetproject wordt erfgoed en storytelling ingezet om de spreiding van bezoek te stimuleren.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Het impulsbudget is letterlijk een impuls geweest voor ons project. Door inflatie en een te voorzichtige financiële inschatting aan de start van ons project – ieder object vertelt een uniek verhaal en het betreft dus maatwerk - stond de begroting onder druk. Het impulsbudget heeft ons project sluitend gemaakt.

Ook is er veel tijd en dus procesgeld gestopt in de afstemming op Veluws niveau. Zo hebben we met elkaar een uniforme Veluwestijl vastgelegd, afspraken gemaakt over plaatsing, beheer en onderhoud. En er zijn standaardcontracten opgemaakt. Op deze manier hebben we voor andere Veluwse partners de weg geplaveid om snel, accuraat en efficiënt in uniforme Veluwse stijl deze belevingsobjecten ook te ontwikkelen.

We hadden ons echter meer objecten ten doel gesteld, dit pakken we nu op in een vervolgtraject.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Het uitvoeren kostte veel meer uren en doorlooptijd dan verwacht. Achteraf hadden we extra uren moeten inramen voor inkoop procesondersteuning. Het project ging nu zo snel als de laatste deelnemer zaken aanleverde. Dat heeft veel extra tijd gekost.

Het heeft sterk de voorkeur om met elkaar aan de voorkant harde afspraken maken over prioriteiten stellen, deadlines en verdeling van tijdsinvestering.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

Een multidisciplinaire projectgroep is een aanrader! Wij hadden van de diverse gemeenten, ondernemers, ambtenaren van toerisme, ambtenaren van cultuur en erfgoed, DMO en Routebureau aan tafel. Dat heeft gezorgd voor een brede kennis in de projectgroep.

Met elkaar hebben we ook voor dekking gezorgd en als samenwerkende gemeenten ook een provinciale subsidie aangevraagd.

Tenzij je projecturen beschikbaar hebt, anders is het niet raadzaam om een dergelijk project ‘er even bij te doen’. Een projectleider kost geld maar is essentieel. Iemand die de focus houdt en zorgt dat het project blijft draaien.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

Ambtenaren en bestuurders van diverse beleidsvelden van de gemeenten Brummen, Arnhem, Rheden, Wageningen, Rozendaal, Renkum, Bureau Trenn!ng, Provincie Gelderland, Veluweop1, ondernemers, diverse grondeigenaren, Ontwerpbureau Kinkorn, Kloosterboer Decorbouw, Routebureau Veluwe, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en NBTC.

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

Zonder het impulsbudget hadden we de begroting van ons basisproject niet rond gekregen. Het budget heeft dus bijgedragen aan negen belevingsobjecten die samen inspireren tot het ontdekken van relatief onbekende verhalen en plekken op de Veluwezoom.

Ook heeft het bijgedragen aan kennisopbouw en de basisinfrastructuur om het project makkelijk verder uit te rollen op de Veluwe en meer onbekende Veluwse verhalen te vertellen.