Doorontwikkeling 200-jaar Veenhuizen

Landbouwkolonie Veenhuizen in het hoge noorden van Nederland bestond in 2023 200 jaar. Dit jubileum werd aangegrepen om een ontwikkelkader te maken voor de toekomst: Veenhuizen als een aantrekkelijke bestemming voor bepaalde doelgroepen, een gemeenschap waarin bewoners profijt ondervinden van de vrijetijdseconomie. Met elkaar werken inwoners en lokale organisaties aan het centrale doel: lusten en lasten in balans rondom een aanbod met een bijzonder verhaal.

Een collectief gedragen toekomstplan

Tweehonderd jaar geleden begonnen als een sociaal-maatschappelijk experiment, groeide de kolonie Veenhuizen uit tot een zelfvoorzienende en aansprekende gemeenschap. De titel UNESCO-werelderfgoed bekroonde dit en maakte dat Veenhuizen zich de afgelopen jaren sterk ontwikkelde en meer bekendheid kreeg. Sindsdien trekken overheden, diverse andere organisaties en inwoners met elkaar op voor een collectief gedragen toekomstplan.

Positief imago

Bestemmingsmanagement komt in dit plan samen met bewonersprofijt; een positief imago van Veenhuizen creëert trots en betrokkenheid bij inwoners, ondernemers en organisaties. Dit maakt de gemeente tot een aantrekkelijke plek om te wonen werken en recreëren.

Ontwikkelkader, bestemmingsontwikkeling en vraagsturing

Vanuit het perspectief van bestemmingsmanagement geeft Veenhuizen invulling aan een ontwikkelkader, bestemmingsontwikkeling en vraagsturing. Een belangrijk onderdeel van het project is de gezamenlijke ontwikkeling van een toekomstperspectief en meerjarig actieplan voor bestemmingsontwikkeling.

  Ruim veertig gezamenlijke projecten

  In het jubileumjaar, van medio 2023 tot medio 2024, werken inwoners, organisaties en ondernemers nauw samen aan ruim veertig projecten die Veenhuizen verder laten ontwikkelen en positief vermarkten. Mede dankzij het Impulsbudget kwamen o.a. de volgende projecten tot stand: theaterstuk ‘Gebed zonder Eind’, SDG Dorp en het vlaggenschip VEEN | HUIS | HOTEL. Dit is een innovatief en kunstzinnig verblijfsconcept verspreid over zo’n 10 hoeves, dat de verbinding versterkt tussen mens en landschap.

  Sociale interactie en verbondenheid

  Het activiteitenplan voor Veenhuizen 200 jaar is opgesteld voor en door de lokale samenleving. Dit creëert sociale interactie, samenwerking en verbondenheid. Om de lusten en lasten van de stijgende bezoekersstroom in balans te houden, zijn de activiteiten daarom bewust óók gericht op de eigen bewoners. Ook voor de lange termijn wordt tijdens het themajaar sterk ingezet op verbondenheid.

  Positieve impuls voor welzijn en welvaart

  In het plan zijn de concrete projecten geschaard onder vier thema’s: Sociaal experiment, Duurzaamheid, Internationalisering en Welvaart voor de toekomst. Veenhuizen kan zich hiermee sterker ontwikkelen als aantrekkelijke bestemming om te wonen, werken en recreëren. Deze positieve impuls draagt vervolgens in sterke mate bij aan welzijn en welvaart van de inwoners en ondernemers van Veenhuizen.

  Lokale duurzaamheid

  Duurzaamheid krijgt in Veenhuizen vooral vorm via duurzame landbouw en de korte voedselketen. Agrariërs bundelen hun krachten en experimenteren met nieuwe technieken en innovaties. Focus is er op energiebesparing en nieuwe verdienmodellen.

  Ook VEEN | HUIS | HOTEL zet in op beleving van de korte voedselketen De accommodaties zijn modulair en circulair en inspireren gasten wat betreft duurzaam en gezond leven.

  Dit gedachtegoed keert ook terug in de catering van Theater het Pauperparadijs en lokale vrijetijdsbedrijven. Verder draagt het jubileumproject bij aan de uitrol van Veenhuizen als SDG-dorp en wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd via onder meer de inzet van de LAS-TIG fietsen.

    Budget

    Totaalkosten van het project € 88.350,-
    Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 18.350,-


    Planning

    Het project ging van start op 1 juni 2023. De afronding volgt op 1 mei 2024.
    De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget is inmiddels beschikbaar.

    Contactpersoon

    Iris Bierenbroodspot, Beleidsmedewerker kunst en cultuur, Gemeente Noordenveld