Projectverantwoording: ToerismePartnersLand van Cuijk

Visit Land van Cuijk

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Visit Land van Cuijk heeft in november 2022 de community ToerismePartners Land van Cuijk geïntroduceerd. Met als doel om de toeristische samenwerking in het Land van Cuijk te versterken zonder de betrokken ondernemers en organisaties -als eerste- op hun portemonnee aan te spreken, maar op hun bereidheid om samen het Land van Cuijk te promoten.

Mede dankzij de bijdrage vanuit het Impulsbudget hebben wij in 2023 een vliegende start kunnen maken met de uitvoering van een concreet programma, waarin gezamenlijke promotie en vergroting van kennis en inzichten de hoofdmoot vormen.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Ja. Wij hebben in 2023 en begin 2024 grotendeels invulling kunnen geven aan het programma zoals we dat voor ogen hadden. Onderdelen van dat plan waren onder meer de organisatie van bijeenkomsten (startbijeenkomst, netwerkbijeenkomst icm een businessclub en een inspiratiedag), workshops (reviewmanagement en sociale media) en de uitwerking van een kennisprogramma (traject internationalisering en 24-uur toekomstsessie).

Mede dankzij de bijdrage vanuit het Impulsbudget hebben we a) een projectleider kunnen inhuren voor de uitvoering van het kennisprogramma en b) de kosten voor de deelnemende ToerismePartners laag kunnen houden, waardoor we meer partners hebben kunnen betrekken.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Hoe interessant een programma ook is, het vraagt geduld en (persoonlijke) inzet om ToerismePartners te overtuigen om mee te doen. Het gaat niet vanzelf.

Wel zien we dat, sinds de start van ToerismePartners Land van Cuijk, de bereidheid van ondernemers en organisaties om zich actief in te zetten voor de promotie van het Land van Cuijk als geheel is toegenomen. Sommige ondernemers en organisaties voelen zich ook 'moreel verplicht' om dat te doen, omdat ze beter dan voorheen beseffen dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

Het opzetten van een community, waarbij niet een financiële verbintenis (lidmaatschap/pakket) maar gezamenlijk optrekken het eerste doel is, werkt! Belangrijk is wel dat het geen lege huls is. Je moet direct bij de start een concreet programma kunnen voorleggen om ondernemers meteen de meerwaarde van deelname aan de community te laten ervaren.

Kleedkamersessie inspiratiedag ToerismePartners Land van Cuijk
Workshop Social Media ToerismePartners Land van Cuijk
Netwerkdag ToerismePartners Land van Cuijksamen met businessclub Cubox

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  • Met inmiddels 145 ToerismePartners Land van Cuijk;
  • met partijen die ons hebben geholpen bij de uitvoering van het programma, zoals VisitBrabant, Social Noot, businessclub Cubox, voetbalvereniging EGS'20 (Inspiratiedag), Herman Lier (docent BUaS) en NBTC;
  • met gemeente Land van Cuijk, die als betrokken partner mee heeft geïnvesteerd in dit programma.

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

Op dit moment hebben we een club van 145 ToerismePartners Land van Cuijk. Voor najaar 2024 en winter 2025 maken we een nieuw kennisprogramma dat deels voortborduurt op wat we afgelopen jaar in gang hebben gezet (24-uur sessie, internationalisering) en deels bestaat uit een nieuw programma (bijeenkomsten rondom relevante thema's; die thema's inventariseren wij nu bij de ToerismePartners).