Provinciale organisatie

Gastvrij Overijssel

Netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel bepaalt samen met alle betrokken toeristische organisaties de regionale agenda en helpt ondernemers en overheden om Overijssel verder te ontwikkelen.

Over Gastvrij Overijssel


Data Fryslân

Data Fryslân is een community van 1.200 Friese dataprofessionals die het datagedreven werken in deze provincie willen versterken.

Data Fryslân


Provincie Groningen

De provincie Groningen, Marketing Groningen en de regionale marketingorganisaties werken sinds 2022 actief samen aan het beter op de kaart zetten van de provincie Groningen. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Een belangrijke afspraak hierin was het vastleggen van één Gronings beeldmerk (huisstijl), dat door alle marketingorganisaties wordt gebruikt. Ook op andere gebieden wordt actief samengewerkt.

"Marketingorganisaties werken samen aan herkenbaar vrijetijdsaanbod"


Kennispartner voor duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein

Kenniscentrum Kusttoerisme fungeert als spil in duurzame innovatie in de vrijetijdseconomie. Het ontwikkelt kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen met overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Kenniscentrum Kusttoerisme