Regionale bestemmingsontwikkeling

Naast verschillende niveaus, zijn er in bestemmingsontwikkeling ook verschillende thema's waarop gefocust kan worden. Zoals mobiliteit en subsidies.

Duurzame mobiliteit

Veluwe Deelfiets - deelfietsencooperatie

Vier duurzame Veluwse ondernemers richtten gezamenlijk een deelfietsencoörporatie op. Door gebruik van een Veluwe Deelfiets verplaatsen bezoekers zich over de Veluwe met zo min mogelijk CO2-uitstoot.

Veluwe Deelfiets


Subsidie

Financiering recreatieve infrastructuur (FRIS)

Goede en veilige recreatieve infrastructuur (paden, bewegwijzering, bankjes, speeltoestellen, hekken, etc.) is belangrijk om de Veluwe voor bezoekers en gebruikers aantrekkelijk te houden. De regeling komt terreineigenaren tegemoet die kosten maken om voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zorgen, inclusief het beheer van de recreatieve infrastructuur.

FRIS