Inrichtingsconcept bezoekerscentra Veluwe

Als drukstbezochte natuurgebied van Nederland is de Veluwe al meerdere jaren bezig met bestemmingsmanagement. Bezoekersstromen zijn hierbij een belangrijke aspect en de juiste informatievoorziening is van groot belang. Met Nunspeet als showcase gebeurt ontsluiting van het gebied vanaf 2024 met een nieuw soort bezoekerscentrum, passend bij het karakter van de diverse belevingsgebieden.

Impuls

Ontwikkelactiviteiten op de Veluwe worden steeds integraler benaderd, met een belangrijke rol voor de zogenoemde belevingsgebieden. Uitgangspunt hierbij is dat ieder stukje Veluwe eigen accenten heeft voor bezoekers om te beleven, vergelijkbaar met een thema. Maar ondanks de noodzaak en een positieve intentie komen projecten niet gemakkelijk voorbij de ontwerpfase. Dit geldt vooral voor de opzet en inrichting van de gewenste bezoekerscentra. Om de ontwikkeling van deze centra te versnellen, werken terreinbeheerders, toeristisch bedrijfsleven en lokale overheden samen aan de pilot in Nunspeet.

Toepasbaar op iedere schaalgrootte

Met ondersteuning van het Impulsbudget wordt een inrichtingsplan ontwikkeld in drie variaties: groot, middel en klein. Hierdoor kan het concept in de toekomst worden toegepast op diverse schaalgroottes, zoals bij een VVV, een Toeristisch Informatiepunt, of de receptie van een vakantiepark.

Kenmerk van alle bezoeklocaties zijn een zichtbare relatie met het omringende belevingsgebied en accenten gericht op bezoekersgedrag, waarmee de Veluwe invulling geeft aan goed bestemmingsmanagement, met extra aandacht voor de zo belangrijke recreatiezonering.

Transferium Nunspeet als voorbeeld

In een volgende fase worden eigenaren en beheerders van de beoogde bezoeklocaties geïnspireerd om het plan in uitvoering te nemen. Transferium Nunspeet wordt tot in detail omgevormd naar het nieuwe concept, inclusief de inzet van meetinstrumenten voor monitoring van de bezoekersstromen. Dit transferium is de pilot voor de overige locaties op de Veluwe.

Behoud en herstel van de Veluwe

Het plan wordt uitgewerkt vanuit het deelprogramma ‘Beste bereikbaarheid van de Veluwe Agenda 2030’. Deze agenda wordt beheerd door de Veluwe Alliantie. In het grotere geheel draagt het plan voor de bezoekerscentra bij aan het behoud en herstel van de Veluwe. Ook geeft het invulling aan een bredere kijk op toerisme en recreatie, met aandacht voor kwaliteit boven kwantiteit. Tot slot houdt het plan rekening met de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen op de Veluwe.

Focus op biodiversiteit

Speerpunt is behoud van de biodiversiteit. De bezoeklocaties dragen bij aan spreiding van bezoek en hiermee aan natuurbehoud. De Veluwe Alliantie wil “excellente gastvrijheid bieden aan bezoekers, de kwaliteit van voorzieningen en attracties verhogen en de recreatie zo inrichten dat kwetsbare natuurgebieden worden ontzien”. De uitrol van de ontvangstlocaties nieuwe stijl leveren hieraan een bijdrage.

Verbinding tussen gebied en bezoeker

Het concept voor de bezoekerscentra legt de praktische verbinding tussen een belevingsgebied en de plek waar de bezoeker het gebied betreedt. Dit biedt ruimte aan sturing en spreiding van bezoek. Deze ambitie keert terug in veel beleidsstukken, maar wordt in de praktijk nog weinig toegepast. Meerdere partijen op de Veluwe hebben interesse om hun locatie in die geest te veranderen, maar het ontbrak tot nu toe aan een bruikbaar model.

Betere bezoekbeleving

Vernieuwend aan dit plan is dat niet alleen grote transferia ervan kunnen profiteren, maar ook een ondernemer die bijvoorbeeld zijn receptieruimte door een herinrichting meer in relatie wil brengen met de omgeving. Overall ontstaat met het plan herkenbaarheid, uniformiteit, overzicht en betrouwbaarheid in de informatievoorziening. Dit verbetert de bezoekbeleving op de gehele Veluwe.

   Budget

   Totaalkosten van het project € 76.440,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 20.000,-


   Planning

   Het project ging van start op 1 augustus 2023 en loopt door tot 31 maart 2024.
   De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget is gepubliceerd op deze site.

   Contactpersoon

   Daisy van Ooijen, Projectmanager, VisitVeluwe