Projectverantwoording: Inrichting bezoekerscentra op de Veluwe

VisitVeluwe

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Anno 2023 zijn plaatselijke overheden, toeristisch bedrijfsleven en terrein beherende organisaties op weg met de kansen voor hun belevingsgebied en beginnen ze hun ontwikkelactiviteiten in het teken daarvan te plaatsen. VisitVeluwe en VeluweOp1 constateren helaas dat dit proces op veel plekken vooral op tekentafels van de overheden blijft hangen en mede als gevolg daarvan traag verloopt. Positieve intentie is er bij veel partijen wel, het gevoel van noodzaak ook, maar de stap tot praktische uitwerking blijkt voor menigeen lastig te zetten.

Dit geldt vooral voor de opzet en inrichting van die voor ieder belevingsgebied gewenste bezoekerscentra. Hoe moeten die eruit zien, wat mag een bezoeker er verwachten en hoe trekt die bezoeker dan het omringende gebied in? Dit project maakt die opzet concreet, waarmee we een impuls aan de ontwikkeling ervan geven. Dankzij de toepassing van het inrichtingsconcept geven we een boost aan de uitwerking van het belevingsbieden-masterplan en kunnen we de Veluwe in totaliteit sterker positioneren.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Het resultaat is behaald. Het impulsbedrag van NBTC fungeerde als motor voor het binnenhalen van extra financiering. En het zorgde er ook voor dat partijen enthousiast om tafel gingen.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Het kostte aan het begin flink veel tijd om alle partijen het doel van het project uit te leggen. Maar gaandeweg ontstond er steeds meer enthousiasme en kon er een goed handvest worden opgesteld.

  4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  Dit hebben we als aandachtspunt in het uiteindelijke handvest opgenomen. Het handvest sturen we als aparte bijlage nog na.

  Samenwerking en legacy

  5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  Diverse lokale partijen (gemeente, ondernemers, terrein beherende organisaties) in Nunspeet, maar ook VeluweOp1 en een ontwerpbureau dat de wensen en behoeftes in het uiteindelijke plan vertaalde.

  6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

  Een handvest dat we de komende jaren op de Veluwe gaan gebruiken voor benadering van alle mogelijke bezoekerscentra, maar dat ook elders in Nederland kan worden ingezet.