Kleurige Street art in een oud steegje in de stad Groningen.
Copyright: © Iris van den Broek

Stap 1: Analyse

Een grondige analyse is essentieel voor het ontwikkelen van effectief beleid. Bestemmingsmanagement start daarom bijvoorbeeld met een analyse van:

  • vraag en aanbod;
  • impact van bezoek;
  • druk en draagkracht;
  • beeldvorming;
  • stakeholders;
  • prognoses;
  • relevante trends en ontwikkelingen.

SWOT-analyse

De input uit de verschillende analyses kan worden gevat in een SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen). Op basis hiervan wordt duidelijk voor welke opgaven de bestemming staat.

Tip: vanwege het ontbreken van goede en toegankelijke data op lokaal niveau, is voor een uitgebreide analyse vaak een forse investering nodig. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de scope of focus van de analyse: wat moeten we écht weten om verder te kunnen?

Soorten analyses

Kleurrijke trap in Rotterdam met tekst en kleur ter ere van het EuroVisie Songfestival

Vraaganalyse

Uitleg en voorbeelden van de optie 'Vraaganalyse' in stap 1 van het zeven-stappen model van Bestemmingsmanagement.

In een stuk bos met rijp op de begroeiing zien we een mini-caravan met een stel dat iets warms drinkt.

Aanbodanalyse

Inzicht in toeristisch-recreatief aanbod op een bestemming.

Impactanalyse

Bezoek heeft effect op een bestemming, op diverse manieren. De impactanalyse brengt dit effect in beeld als de netto impact van bezoek.

Vrijmarkt in de Korte Lauwerstraat in Utrecht, waar veel mensen rondlopen.

Analyse van druk & draagkracht

Een analyse van druk en draagkracht brengt het optimale aantal bezoekers op een bestemming in beeld.

Beeldvormingsanalyse

Een beeldvormingsanalyse laat zien hoe er naar een bestemming wordt gekeken. Het is een waardevol onderdeel in de toepassing van bestemmingsmanagement.