Luchtfoto van Zierikzee met laagstaande zon
Copyright: © Marcel Lesch, Evolumina

Stap 2: Ambitie

Op basis van de analyse wordt de ambitie bepaald: de stip op de horizon, ofwel de richting waarin een land, stad of regio zich wil bewegen om het gastvrijheidsdomein duurzaam te laten ontwikkelen.

Toegevoegde waarde en wederkerige relatie

Hierbij is oog voor zowel de toegevoegde waarde van het gastvrijheidsdomein als de wederkerige relatie tussen het gastvrijheidsdomein en de fysieke en sociale leefomgeving van een bestemming.

Oplossen van plaatselijke uitdagingen

De ambitie sluit aan bij de landelijke, regionale en lokale uitdagingen, zodat het gastvrijheidsdomein zoveel mogelijk ondersteunend is aan het oplossen ervan.


Onderdelen waaruit de ambitie kan bestaan:

  • de doelen waaraan het gastvrijheidsdomein een bijdrage moet leveren;
  • de stip op de horizon waarnaar de bestemming wil streven samen met relevante partners;
  • thematische ambities of anderszins ambities voor deelonderwerpen of deelgebieden;
  • een doorvertaling naar concrete doelstellingen (SMART).

Landelijke ambitie

Hoe toerisme straks bijdraagt aan het welzijn en de welvaart in heel Nederland: Perspectief 2030

Provinciale ambitie

Mooie voorbeelden van ambities op provinciaal niveau: Drenthe, Groningen, Friesland en de Hanzesteden.

Regionale ambitie

Ambities op regionaal niveau vind je in deze praktijkvoorbeelden van de Veluwe, Wassenaar-Voorschoten en Twente.

Gemeentelijke ambitie

Hoe hebben verschillende gemeenten hun ambities opgezet? We verzamelden vijf voorbeelden.