Copyright: © Karin Broekhuijsen

Stap 6: Monitoring

Monitoring (en analyse) geeft sturingsinformatie. Het creëert inzicht in hoe interventies bijdragen aan het realiseren van ambities. Dit kan gaan om verschillende soorten impact: sociaal-maatschappelijk, economisch en ecologisch. En ook van de veranderingen in vraag en aanbod.

Evalueren en bijsturen

Op basis van dit soort gegevens kunnen we onze aanpak en ambities evalueren en kunnen we inspanningen waar nodig bijsturen. Monitoring is uiteraard ook een zeer goede basis voor de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Zoektocht naar het optimum

Bestemmingsmanagement is zowel een continu proces als een zoektocht naar het optimum. Dit in relatie tot de ambitie dat bezoek zoveel mogelijk positief bijdraagt aan de brede welvaart van inwoners.

Afhankelijk van lokale context en ambities

Verschillende vormen van monitoring kunnen worden ingezet, afhankelijk van de lokale context en ambities. Hierbij wordt deels gebruikgemaakt van dezelfde instrumenten als voor de analyses.


Voorbeelden van instrumenten:


Tip: om goed te kunnen monitoren, is het belangrijk dat ambities en doelstellingen zoveel mogelijk SMART zijn. Bedenk zoveel mogelijk vooraf hoe ze gemeten kunnen worden.