Kayakken in de natuur, luchtfoto.
Copyright: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Stap 4: Bestemmingsontwikkeling

Bij bestemmingsontwikkeling gaat het om het doorontwikkelen van bestaand aanbod en het ontwikkelen van nieuw, aanvullend aanbod, gericht op het aantrekken van de gewenste doelgroep. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, (digitale) toegankelijkheid, beschikbaarheid en beleving. Dit is nodig om aan de verwachtingen van gasten te kunnen blijven voldoen en om herhaalbezoek te stimuleren.

Langere termijn

Naast het inspelen op kansen voor tijdelijk aanbod, gaat het hier vooral om aanbodontwikkeling voor de langere termijn. Belangrijk hierbij is ook de aandacht voor recreatie en toerisme in gebiedsontwikkelingen (koppelkansen) en het op orde brengen en houden van de basisinfrastructuur. Denk aan voldoende parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen en aansluiting op routenetwerken. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden, die ervoor zorgen dat ondernemers ook daadwerkelijk kunnen ondernemen.


Voorbeelden van instrumenten

  • stimuleren van aanbodontwikkeling (denk aan routenetwerken, verblijfsaccommodaties, dagattracties, horeca, cultuuraanbod, evenementen);
  • stimuleren van productontwikkeling (denk aan themajaren, iconen en icoonroutes, arrangementen);
  • subsidies en stimuleringsbijdragen;
  • thematisch beleid (horeca en terrassenbeleid, evenementenbeleid);
  • wet- & regelgeving (omgevingsvisie en -verordening, APV, bestemmingsplan, toetsingskader);
  • vergunningen.

Landelijke bestemmingsontwikkeling

Het stimuleren van jaarrond aanbod is onderdeel van bestemmingsontwikkeling. Er zijn diverse voorbeelden beschikbaar van plekken in Nederland die hier aan werken.

Provinciale bestemmingsontwikkeling

Op het gebied van bestemmingsontwikkeling zijn er meerdere factoren die een rol spelen in de te nemen stappen. Daarnaast zijn er verschillende thema's waarvoor gekozen kan worden. Hier vind je voorbeelden op provinciaal niveau.

Regionale bestemmingsontwikkeling

Om met bestemmingsontwikkeling aan de slag te gaan, kan er gefocust worden op verschillende thema's. Deze voorbeelden van de Veluwe geven een beeld van regionale mogelijkheden.

Gemeentelijke bestemmingsontwikkeling

Diverse onderwerpen spelen een rol in de bestemmingsontwikkelen. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met deze thema's.

Impulsbudget

Bestemmingsmanagement is een vrij nieuw vakgebied. Het is dé sleutel voor de ontwikkeling van Nederland als een bewuste, duurzame bestemming. Om de ontwikkeling te versnellen kwam NBTC begin 2023 met het Impulsbudget, een éénmalige ondersteuning bij de inzet van bestemmingsmanagement. De vele aanvragen resulteerden in de toekenning van een bijdrage aan 17 projecten.

Bekijk de projecten binnen het Impulsbudget