Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Stap 5: Vraagsturing

Met vraagsturing, afgestemd op het bewoners- en bezoekerssentiment, zorgen we voor graag geziene gasten, die passen bij het karakter van de bestemming. Ook stimuleren we zo op een verantwoorde manier de ontwikkeling van het gastvrijheidsdomein.

In beweging brengen

Onder vraagsturing verstaan we alle mogelijke manieren om de potentiële bezoeker in beweging te krijgen. Te denken valt aan instrumenten voor bezoekersmanagement of marketing. Een kenmerk van het gastvrijheidsdomein is dat nieuw aanbod nieuwe vraag kan opwekken. Vraagsturing heeft niet alleen betrekking op het stimuleren van extra bezoek, maar kan ook gaan over het demotiveren van een bepaald type bezoek en het ontmoedigen van ongewenst gedrag.


Voorbeelden van instrumenten:

  • bezoekersmanagement

    • design: voldoende ruimte voor bezoekers om zich te verzamelen of te verplaatsen (bijv. extra parkeerruimte, afsplitsen routes, verplaatsen activiteiten, instellen eenrichtingsverkeer, verbreden looproutes);
    • informatie: alles wat bezoekers beïnvloedt in het maken van hun keuzes (bijv. informatie over drukke dagen, bezoekersapp, routeverwijzing via digitale borden, looproutes);
    • management: beheersen van drukte (bijv. cameratoezicht, gastheren/gastvrouwen, handhavers, opschalingsplan).
  • marketing, zoals inzet van verdiende, eigen en betaalde media en content zoals campagnes, advertenties, boekingsplatformen, publiciteit om het aantal en type zakelijke en toeristische bezoekers te beïnvloeden (stimulerend of demotiverend).

Landelijke vraagsturing

Vraagsturing op landelijk niveau: een aantal voorbeelden.

Gemeentelijke vraagsturing

Ook gemeenten werken aan vraagsturing, als stap in de toepassing van bestemmingsmanagement. We hebben drie voorbeelden op een rij gezet.