In een donkere gang valt licht binnen, waardoor we een vrouw naar buiten zien kijken
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Stap 3: Ontwikkelkader

Om bezoekers aan te trekken die bijdragen aan het realiseren van de ambities en die passen bij de unieke kenmerken en de draagkracht van een bestemming, is het belangrijk om te werken vanuit een ontwikkelkader.

Strategie en maatregelen

Het ontwikkelkader is richtinggevend voor zowel bestemmingsontwikkeling als vraagsturing. Waar de ambitie gaat over de stip op de horizon (waar willen we staan over een aantal jaar), gaat het ontwikkelkader in op hoe de bestemming dat wil bereiken (strategie/maatregelen).


Onderwerpen die in een ontwikkelkader aan de orde kunnen komen:

  • de opgaven die aan de hand van de analyse uit stap 1 zijn gedefinieerd en waarmee de bestemming aan de slag wil om de ambitie te bereiken;
  • de doelgroepen die de bestemming wil bedienen (eventueel kan dit - ook - al onderdeel zijn van de ambitie bij stap 2);
  • een strategie of actieplan voor het realiseren van de in stap 2 bepaalde ambitie aan de hand van bestemmingsontwikkeling (stap 4) en vraagontwikkeling (stap 5), waarin ook aandacht wordt besteed aan de benodigde beleidsinstrumenten en de koppeling met andere domeinen (mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit etc);
  • een merkkader met kernwaarden dat gebruikt wordt voor zowel de ontwikkeling van een bestemming als vraagsturing (stap 4 en 5);
  • een aanpak voor evaluatie en monitoring (stap 6);
  • een beschrijving van de beoogde organisatie (stap 7).

Provinciaal ontwikkelkader

Hoe worden ontwikkelkaders uitgewerkt op provinciaal niveau? Dat lees je hier.

Regionaal ontwikkelkader

Ook in de regio werkt men met ontwikkelkaders. We hebben drie voorbeelden voor je op een rij gezet.

Gemeentelijk ontwikkelkader

We hebben een aantal voorbeelden van ontwikkelkaders op gemeentelijke schaal voor je op een rij gezet. Bekijk ze hier.