Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is primair verantwoordelijk voor het vrijetijdsaanbod van een bestemming. Ondernemers spelen hiermee een belangrijke rol in bestemmingsmanagement. 

Aan de lat voor grote opgaven

Bovendien staan bedrijven in praktische zin aan de lat voor grote opgaven, zoals de energietransitie, het oplossen van het woningtekort, de verdeling van de schaarse ruimte in de leefomgeving en het opleiden van voldoende vakmensen.

Directe bijdrage aan leefbaarheid

Ondernemers vervullen hiermee een belangrijke rol in de regio, zowel individueel als in samenwerking met andere organisaties/ondernemers. Naast hun invloed op de lokale economie kunnen ondernemers in de gastvrijheidssector direct bijdragen aan de leefbaarheid van bijvoorbeeld het landelijk gebied.

Versterking van de identiteit van een gebied

Toeristische ondernemers kunnen hiernaast zorgen voor versterking van de identiteit van gebieden en regio’s. En met investeringen en innovaties kunnen ze bijdragen aan het verduurzamen van een gebied. Het laat de grote maatschappelijke en economische betekenis zien van bedrijven voor het gastvrijheidsdomein.

Afstemming via vertegenwoordiging

Het is dan ook noodzakelijk dat het bedrijfsleven een belangrijke stem heeft bij de ambities en uitvoering van bestemmingsmanagement. Zoals dit in een aantal regio’s al gebeurt, kan deze afstemming worden geregeld via een vertegenwoordiging van verschillende branches of lokale/regionale samenwerkingen.

Afstemming van gebiedspromotie

Het stimuleren van publiek-private samenwerkingen zorgt voor proactiviteit en voorziet in draagvlak bij ondernemers. Het bedrijfsleven besteedt bovendien behoorlijke budgetten aan promotie van het eigen bedrijf en zijn omgeving. Dit maakt ook afstemming van gebiedspromotie belangrijk.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.