DMO's en CMO's

DMO's en CMO's werken samen binnen Destinatie Nederland

Belangrijke rol voor marketinginspanningen

De sector maakt een beweging door van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement. In het ideale scenario zijn destinatiemarketingorganisatie (DMO's) en citymarketingorganisaties (CMO's) aangehaakt bij iedere stap in het proces. DMO’s/CMO’s blijven hierbij een belangrijke rol toedichten aan marketinginspanningen, al dan niet met meer aandacht dan voorheen voor waardevol bezoek en de eigen inwoners als belangrijke communicatiedoelgroep.

Data en onderzoek

Hiernaast zijn de DMO’s/CMO’s actief op het vlak van data en onderzoek. Bovendien zien zij een belangrijke taak weggelegd voor relatiemanagement en het aanjagen van productontwikkeling.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.