Ministeries

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voelt zich mede verantwoordelijk voor het faciliteren dan wel stimuleren van een toekomstbestendige ontwikkeling van de sector.

Langs twee lijnen

EZK werkt langs twee lijnen aan bestemmingsmanagement, namelijk met de inzet van NBTC en via de samenwerking binnen de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie. Hierbij zet het Rijk onder meer in op:

  • het verbinden en ondersteunen van provincies en regio’s bij bestemmingsmanagement en bestemmingsontwikkeling,
  • het vergroten van de kennis in de sector en
  • het spreiden van bezoekers door middel van het promoten van minder bekende plekken in ons land.

Het ontwikkelen van de leidraad voor bestemmingsmanagement was een belangrijk startpunt voor de ontwikkeling van integraler beleid in dit domein.

Diversiteit en gemeenschappelijkheid

De diversiteit van de gastvrijheidssector maakt afstemming van beleid noodzakelijk, evenals een gemeenschappelijk beeld van de gewenste ontwikkeling. Met verschillende branches raakt het domein verschillende ministeries en overheidslagen.

Het generieke mkb-ondernemerschapsbeleid van EZK, dat inzet op bevordering van duurzaam en digitaal ondernemerschap, is voor het gastvrijheidsdomein erg relevant.

Bij het ruimtelijk beleid spelen provincies en gemeenten een relevante rol in de ontwikkeling van de sector. Dit past goed bij het schaalniveau van recreatieve en toeristische activiteiten; iedere regio is zich het best bewust van de eigen identiteit en toeristische aantrekkingskracht.

Samenwerken in taskforce

De Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie werkt aan de hand van Perspectief 2030 en de bijbehorende Actieagenda aan concretisering van de visie en uitvoering van projecten. EKZ is betrokken bij de Taskforce door deelname van de bewindspersoon aan het bestuurlijk overleg en door levering van de secretaris.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.