Provincies

De provincies omarmden Perspectief 2030 in 2018 enthousiast en zetten sindsdien actief in op bestemmingsmanagement. Dit is onder meer terug te zien in diverse visies, beleidskaders en uitvoeringsplannen.

Ontsluiten van vraaggedreven data

Vanuit de P2030-pijler ‘Lusten en lasten in balans’ focussen de meeste provincies op het verzamelen en ontsluiten van vraaggedreven data (bijvoorbeeld voor het bepalen van de draagkracht van gebieden) en spreiding van bezoek in ruimte en tijd.

Promotie van minder bekende parels

Hierbij wordt ook gekeken naar productontwikkeling en de promotie van minder bekende parels. De bereikbaarheid van locaties en de inzet van routenetwerken zijn bij veel provincies een belangrijk thema.

Inclusiviteit en duurzaamheid

Opvallend is dat bij de meeste provincies de economische/sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid (inclusiviteit) en de fysieke en online toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap minder (expliciet) aan bod komen. Verder zien we dat bij duurzaamheid, voor zover hier al sprake van is, de nadruk vooral ligt op duurzaam vervoer, of vitale vakantieparken.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Alle provincies besteden aandacht aan de economische impact van de sector, vooral in termen van werkgelegenheid. In sommige gevallen worden concrete acties benoemd om toe te werken naar een meer toekomstbestendige arbeidsmarkt, met aantrekkelijke banen en voldoende personeel.

Vrouw bekijkt kaarten in museumwinkel Vincentre
Categorie: Het model

Het 7-stappen model

Bestemmingsmanagement kent zeven essentiële stappen. Hier zijn deze stappen schematisch weergegeven en is te zien hoe ze samenhangen met elkaar.

Dorpje in de verte op een zonnige dag
Categorie: Het model

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van alle stappen voor bestemmingsmanagement.