Casestudie Utrecht: situatieschets

Utrecht, hoofdstad van de provincie, hart van ons land. Bovenal is de stad de grootste groeier van Nederland als het aankomt op inwoneraantal. Steeds meer inwoners, werkgevers en bezoekers kiezen voor Utrecht. Het is dan ook een aantrekkelijke en centraal gelegen stad. Met een prettig woonklimaat; groen en dicht bij de natuur.

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

De gemeente Utrecht voorziet een toename van circa 105.000 tot maar liefst 463.000 inwoners in 2040. Een uitdaging wat betreft gezondheid en leefbaarheid. De stad zet in op bestemmingsmanagement om alles in banen te leiden.

De collectieve droom is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. De pijlers zijn talent (een grote groep jonge, hoogopgeleide mensen), cultuur & erfgoed (geschiedenis die terugvoert tot 2.000 jaar geleden), fietsen (o.a. nummer 1 in de Bicycle Cities Index van 2019) en bovenal gezondheid (leidend in COROP wat betreft brede welvaart).

Morgen Mooier Maken

In het kader van bestemmingsmanagement zet Utrecht Marketing met haar marketingstrategie in op duurzaam bezoek aan de stad en regio. Bestemmingsontwikkeling gebeurt onder andere met het project Morgen Mooier Maken. Bezoekersmanagement op basis van monitoring speelt een belangrijke rol. De absolute sleutel voor succes is samenwerking. Zie hierover het interview met Ronald Besemer van Utrecht Marketing op deze website.

Overzicht van informatiebronnen

Wat betreft bestemmingsmanagement geeft Utrecht sturing op basis van meerdere informatiebronnen. Onderstaande Excel biedt een overzicht per stap van de Leidraad Bestemmingsmanagement. Daar waar bronnen online toegankelijk zijn, is een link toegevoegd.

Stand van zaken januari-maart 2023

Bestemmingsmanagement is een continu proces. Het overzicht van informatiebronnen schetst de stand van zaken omtrent januari-maart 2023.