Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Impulsbudget

Bestemmingsmanagement is een vrij nieuw vakgebied. Het is dé sleutel voor de ontwikkeling van Nederland als een bewuste, duurzame bestemming. Om de ontwikkeling te versnellen kwam NBTC begin 2023 met het Impulsbudget, een éénmalige ondersteuning bij de inzet van bestemmingsmanagement.

Het impulsbudget kan niet meer aangevraagd worden.

Wat is het Impulsbudget?

Ervaring opbouwen met vraaggestuurd werken

Uitgangspunt van het Impulsbudget was: regio’s en steden concreet helpen bij de implementatie van bestemmingsmanagement en ervaring opbouwen met vraaggestuurd werken. Met deze experimentele vorm van cofinanciering konden bestemmingen in het land hun projecten in het kader van bestemmingsmanagement dus extra kracht bijzetten.

Leidraad Bestemmingsmanagement

De aanvragen waren divers. Allemaal pasten ze primair bij een van de 7 stappen uit de Leidraad Bestemmingsmanagement. Waar de ene regio ondersteuning wenste bij het ontwikkelen van relevant aanbod, zocht de andere regio hulp bij vraagsturing. Of bij het definiëren van een ontwikkelkader, het monitoren van de impact van interventies, of het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden.

17 toekenningen

De vele aanvragen resulteerden in de toekenning van een bijdrage aan 17 projecten. De projecten zijn in 2023 in volle gang en worden in het laatste kwartaal van 2023 stapsgewijs toegevoegd aan deze pagina. Naast de hier gepubliceerde situatieschetsen komen er begin 2024 projectverantwoordingen beschikbaar. In het kader van kennisdeling publiceren we ook deze verantwoordingen, inclusief de lessons learned, tegen die tijd op dit platform.