Provinciale beeldvormingsanalyse

Bewonerssentiment Zuid-Limburg

Vaststellen draagvlak als randvoorwaarde voor vrijetijdssector

Provincie Limburg liet de positieve en negatieve aspecten van toerisme voor inwoners peilen in diverse gemeentes in Zuid-Limburg.

Het bewonersonderzoek toerisme


Inwonersonderzoek Gelderland

Inwonersonderzoek leefbaarheid in relatie tot recreatie en toerisme op de Veluwe

Voor de gehele Veluwe is onder inwoners onderzocht hoe zij de relatie zien tussen toerisme en leefbaarheid.

Factsheet inwonersonderzoek