Gemeentelijke ambitie

Perspectief Nieuwpoort 2030

Balans tussen bezoek en leefbaarheid

Nieuwpoort is een van de best bewaarde vestingsteden van Nederland en is erg in trek bij bezoekers. Dit vraagt om regie op de balans tussen bezoek en leefbaarheid. Met inbreng van inwoners en ondernemers werkte de gemeente Molenlanden hiervoor het Perspectief Nieuwpoort 2030 uit. Dit draait om de vraag hoe toerisme en recreatie bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Nieuwpoort.

Perspectief Nieuwpoort


Gebiedsperpectief Kinderdijk 2030

Grip op de toekomst van Werelderfgoed

Werelderfgoed Kinderdijk maakt de beweging 'van sightseeing naar beleving van erfgoed’. Samen met de belangrijkste stakeholders, waaronder molenaars en bewoners van het gebied, stelde gemeente Molenlanden een gebiedsperspectief op. Het is de basis voor beleid en maatregelen om grip te krijgen en te houden op de toekomst van het Werelderfgoed en de directe omgeving hiervan.

Gebiedsperspectief Kinderdijk


Strategie Eindhoven365

Moonshot: Eindhoven als meest menselijke innovatieve stad

Met zijn Brainport-aanpak vond Eindhoven zichzelf economisch opnieuw uit. Samenwerking bleek hierin dé kracht. Nu is het tijd om gezamenlijk in actie te komen voor enkele grote maatschappelijke vraagstukken. Dit vanuit de gezamenlijke ambitie een stad te zijn die mens en vernieuwing beter met elkaar in balans brengt.

Strategie Eindhoven365


Kijk op toerisme, Rotterdam

14 handelingsperspectieven die beleidsterreinen met elkaar verbinden

In opdracht van Gemeente Rotterdam ontwikkelde Rotterdam Partners een visie voor de plaatselijke vrijetijdssector. Kansen van toerisme worden hierin optimaal benut voor een evenwichtige ontwikkeling van identiteit, leefbaarheid, duurzaamheid en economie.

Kijk op toerisme


Toeristisch Toekomstplan Texel

Texel als authentiek, duurzaam en gastvrij eiland

Een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel is het uitgangspunt voor de nieuwe visie van Gemeente Texel. Toerisme en recreatie voegen hierbij waarde toe aan de Texelse samenleving en zijn onderscheidend.

Toeristisch Toekomstplan Texel