Provinciale ambitie

Gastvrij Fryslân 2028

Zeven opgaven die met elkaar zorgen voor meer leefbaarheid

De provincie Friesland ontwikkelde met Gastvrij Fryslân 2028 nieuw beleid voor recreatie en toerisme. De beleidsnota draagt bij aan de leefbaarheid van alle Friezen met een uitvoeringsprogramma langs zeven opgaven:

 1. slimme groei;
 2. toekomstbestendige banen;
 3. destinatiemanagement;
 4. vitale waterrecreatie;
 5. vitale logiesaccommodaties;
 6. dagrecreatieve netwerken compleet;
 7. toeristische data op orde.

Beleidsnota Gastvrij Fryslân


Perspectief op bestemming Drenthe 2030

Waardevol toerisme & recreatie zorgt voor gelukkige bezoekers, bedrijven en bewoners

Perspectief op bestemming Drenthe 2030 kent drie ambities:

 1. Trots en respect voor onze eigen cultuur en identiteit versterken én uitdragen;
 2. Natuurlijke waarden optimaal benutten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie;
 3. Aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen.

Perspectief op bestemming Drenthe 2030


Strategische visie vrijetijdseconomie 2020-2030, Groningen

Vrijetijdseconomie als bijdrage aan de Brede Welvaart

Provincie Groningen wil dat iedereen profiteert van de vrijetijdseconomie en stelde hiervoor een strategische visie op. Brede welvaart en leefbaarheid staan hierin centraal. De gekozen ambities zijn:

 1. Sterkere koppeling van toeristisch-recreatief aanbod aan het Gronings DNA;
 2. Versterken ondernemerschap en vergroten van de sector;
 3. Groei werkgelegenheid in vrijetijdseconomie.

Strategische visie vrijetijdseconomie 2020-2030


Perspectief Hanzesteden 2020-2025

Habeant Hansam Suam (laat ons een Hanzeverbond sluiten)

Een duidelijk integraal perspectief is bedoeld om de resultaten voort te zetten en de verwachte groei van 50% in internationaal toerisme in goede banen te leiden. Perspectief Hanzesteden 2020-2025 heeft als ambitie dat iedere Hanzestedeling profiteert van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven in de brede Hanzeregio.

Perspectief Hanzesteden 2020-2025