Regionale ambitie

VeluweAgenda 2030

Tien programma's die natuur, gastvrijheid en bewoners in balans brengen

De Veluwe zet in op de netwerksamenwerking. Vanuit de Veluwe Alliantie zetten meer dan 40 netwerkpartners zich in voor de uitvoering van tien programma's die natuur, gastvrijheid en bewoners in balans brengen. Er is een bredere kijk op recreatie en toerisme, waarbij het niet meer in de eerste plaats gaat om het trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Toerisme is hierbij vooral een middel om de Veluwse natuur, economie en samenleving te versterken.

VeluweAgenda 2030


Marketing roadmap 2022-2025, Wassenaar-Voorschoten

Toerisme bevorderen door promotie en verbinding van recreatieve en culturele mogelijkheden

Zes groeistrategieën met in de uitwerking een centrale rol voor verhaallijnen ('het betere verhaal'):

  1. Verlengen van het seizoen
  2. Meer regionale gasten
  3. Langer verblijf en/of eerder terugkomen
  4. Overloop randgebieden accommoderen
  5. Arrangementen opzetten en promoten
  6. Samenwerken waar het kan

Marketing Roadmap 2022-2025


Visie Vrijetijdseconomie Twente 2030

Vrijetijdssector levert een belangrijke bijdrage aan het 'Bruto Twents Geluk'

De visie heet "Vrij zijn in Twente" en beschrijft hoe de vrijetijdseconomie onderdeel is van de integrale benadering voor een toekomstbestendige economie van Twente. Uitgangspunt zijn grote Twentse opgaven uit het strategieplan van de Twente Board. Zoals het aantrekken van nieuw talent en het creëren van een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De gastvrijheidssector draagt hieraan bij door onder meer het ontsluiten van Twentse verhaallijnen.

Vrijetijdsvisie Vrij zijn in Twente