Gemeentelijk ontwikkelkader

Uitvoeringsagenda toerisme & recreatie Dronten 2018-2022

Oprichting SEA kerngroep vrijetijdseconomie

Vanuit de uivoeringsagenda toerisme & recreatie stelde Gemeente Dronten de Sociaal Economische Agenda (SEA) kerngroep vrijetijdseconomie op. In deze kerngroep zijn ondernemers, vrijwilligers en brancheorganisaties vertegenwoordigd, evenals de gemeente Dronten zelf. Het kernteam neemt het voortouw in de uitvoering van projecten en activiteiten voor de verdere ontwikkeling van de sector.

Uitvoeringsagenda Toerisme Recreatie Dronten


Haagse Positioneringsstrategie - Aanpak 2021-2025

Plaatselijke positioneringsstrategie met Bureau Citymarketing als regisseur

Gemeente Den Haag ontwikkelde een positioneringsstrategie als kompas voor:

  1. de ontwikkeling van de stad;
  2. de communicatie richting inwoners;
  3. de manier waarop Den Haag zich wil laten zien aan de buitenwereld.

Bureau Citybranding bewaakt de implementatie, helpt bij de communicatie richting de stad, monitort het imago en zorgt voor de werving van de juiste inwoners, professionals en studenten.

Haagse positioneringsstrategie


Utrecht merkprofiel & merkkompas (NL)

Tools voor uitdragen positionering

Utrecht Marketing ontwikkelde een merkprofiel en merkkompas als tools voor de positionering van de stad (binnen Nederland). Het merkprofiel legt Utrecht uit in één A4 en het merkkompas is een praktische meetlat voor het toetsen en verbeteren van initiatieven of projecten in de stad, zodat ze nog beter passen binnen de merkwaarden van Utrecht.

Utrecht merkprofiel en merkkompas


Ontwikkelkader logiesaccommodaties gemeente Súdwest-Fryslân

Snelle en duidelijke toetsing van nieuwe initiatieven

Gemeente Súdwest-Fryslân stelde een ontwikkelkader op voor logiesaccommodaties, inclusief een werkwijze. Nieuwe initiatieven waarvoor bestemmingsplanwijziging nodig is, worden getoetst aan de hand van dit kader. Dit zorgt voor eenduidigheid en meer snelheid in de toetsing.

Ontwikkelkader logiesaccomodaties gemeente Sûdwest-Fryslân