Provinciaal ontwikkelkader

Visie Recreatie & Toerisme Noord-Holland 2030

Koppeling met aanpalende domeinen

Provincie Noord-Holland werkt in de Visie Recreatie & Toerisme met een strategie voor bestemmingsmanagement en -ontwikkeling. Hierin is nadrukkelijke aandacht voor de koppeling met andere domeinen. De uitvoering wordt aangepakt aan de hand van actielijnen.


Bestemming Zeeland 2030

Een agenda met actiepunten voor elk van de thematische ambities

In het toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 benoemde Provincie Zeeland diverse thematische ambities die gezamenlijk bijdragen aan de overkoepelende ambitie: zorgen voor een vrijetijdssector die bloeit in balans met de samenleving en de omgeving. Een actieagenda met actiepunten per thema geeft richting aan de uitvoering.


Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023

Inzet vrijetijdsmakelaar

Provincie Groningen lanceerde vanuit het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 een vrijetijdsmakelaar. Vanuit de ambitie om een belangrijke toeristische bestemming te worden, wordt ondernemerschap gestimuleerd. De vrijetijdsmakelaar ondersteunt ondernemers bij het leggen van verbindingen en het bemiddelen met organisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen. Hiernaast zet de vrijetijdsmakelaar zich in voor de ontwikkeling van Groningse producten, arrangementen en toeristische ecosystemen.