Regionaal ontwikkelkader

Masterplan Belevingsgebieden Veluwe

Ontwikkeling vanuit verbindende gebiedskwaliteiten

Het Masterplan Veluwse Belevingsgebieden geeft weer hoe het concept Veluwse Belevingsgebieden zich de komende jaren, vanuit verbindende gebiedskwaliteiten, sterk en betekenisvol kan ontwikkelen. Het plan is voorzien van een uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn.

Masterplan Veluwse Belevingsgebieden


Recreatiezonering Veluwe

Inzet op blijvend genieten van de prachtige natuur

Met recreatiezonering zorgt de Veluwe voor een nieuwe, betere balans tussen ruimte voor de natuur en ruimte voor de mens. Samen met onder andere grondeigenaren, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties werkt Provincie Gelderland aan verbeterplannen voor de natuur op de Veluwe.

Recreatiezonering Veluwe


Masterplan IJsselvallei

Uitnodigingsagenda voor voortgang gebiedsproces

Het Masterplan IJsselvallei is een vertrekpunt voor een verdergaand gebiedsproces in de westelijke IJsselvallei (tussen Dieren en Hattem). Hier dienen grote opgaven wat betreft klimaat, landbouw, biodiversiteit, (cultuur)toerisme en leefbaarheid gekoppeld te worden aan kleine(re) lokale initiatieven. Het masterplan is een uitnodigingsagenda voor het gebied om te komen tot een bijpassend uitvoeringsplan.

Masterplan IJsselvallei