Open Museum Maand

Door de focus op het watersportseizoen wordt Zuidwest Friesland vooral in het voorjaar en de (na)zomer druk bezocht. Tegen de landelijke trend in, trekken ook de lokale musea in die periode de meeste bezoekers. Buiten het seizoen draait de regionale economie op een lager pitje, evenals het culturele aanbod. Ook inwoners laten de musea in het najaar eerder links liggen. Met doorontwikkeling van bestaand aanbod en vraagsturing keert de Open Museum Maand deze beweging: laagdrempelige toegang tot alle 15 musea, juist in de anders ‘stille’ maand november. Een stimulans voor jaarrond cultureel aanbod.

Inwoners en gasten van logiesaccommodaties in Waterland van Friesland krijgen in november 2023 gratis toegang tot de 15 regionale musea. Ook musea die anders gesloten zijn, houden nu hun deuren open. Primaire doelen: seizoensverlenging, welzijn, inclusiviteit en duurzaamheid.

Allemaal naar het museum

Vijftien musea in Waterland van Friesland geven in november gratis toegang. Een campagne in met name de eigen regio stimuleert inwoners de musea te bezoeken. Met onder meer een bustour werden voorafgaand aan de Open Museum Maand ook medewerkers van logiesaccommodaties gemotiveerd tot museumbezoek. Dit zodat zij het aanbod vervolgens promoten bij hun (potentiële) gasten. Dagbezoekers worden benaderd in samenwerking met Merk Fryslân en vervoerder Arriva.

Ondersteuning culturele sector

Onder de eigen inwoners, ook groepen die normaal gesproken niet gauw naar een museum gaan, wordt gestreefd naar ambassadeurschap. Hetzelfde geldt voor de logiesaccommodaties, gericht op museumbezoek door hun gasten op een later moment.

Door de musea met elkaar te verbinden, samen met overig cultureel aanbod, ontstaat een zogenoemde icoonroute. Een pilot, want deze kan op een later moment opnieuw worden ingezet. Zo wordt de regionale culturele sector tweevoudig ondersteund.

Seizoensverlenging

Museumbezoek stimuleren buiten het zomerseizoen zorgt voor spreiding in tijd en verlengt zo het seizoen. Dit levert niet alleen economische stabiliteit op (jaarrond werkgelegenheid), maar geeft bezoekers en ook de eigen inwoners meer cultureel aanbod om uit te kiezen.

Welzijn en inclusiviteit

Meer recreëren in de eigen regio zorgt voor toenemend respect voor de cultuurhistorie. Culturele recreatie draagt bovendien bij aan welzijn. Inwoners van Waterland van Friesland zijn daarom de centrale doelgroep van de Open Museum Maand. Dit geldt ook voor bewoners voor wie museumbezoek niet zo vanzelfsprekend is, zoals sociale minima mantelzorgers en senioren.

Multichannel activatiecampagne

Uitgangspunt is een activatiecampagne via uiteenlopende communicatiekanalen. Deze koppelt de Open Museum Maand aan de culturele icoonroute. De campagne wordt ondersteund door verhalen en weetjes, gedeeld via plaatselijke (sociale) media en door lokale influencers als Epke Zonderland en Foppe de Haan. Ook de communicatiekanalen van de deelnemende musea en logiesverstrekkers spelen een belangrijke rol. Gestreefd wordt naar het voortgebruiken van de campagnecontent, om na de actie bezoekers te blijven trekken naar Zuidwest Friesland.

Onderzoek

Gekoppeld aan de Open Museum Maand is een impactanalyse. Deze richt zich op het effect van de pilot in termen van seizoensverlenging en brede welvaart. Bij goede resultaten is het streven om de Open Museum Maand vaker te houden.

Marketing, analyse en organisatie

De bijdrage uit het Impulsbudget is met name bedoeld om de impact te vergroten, betrokken partijen met elkaar te verbinden en de impact te meten. De bijdrage wordt concreet gebruikt voor de marketingcampagne, de impactanalyse en de projectorganisatie.

Budget

Totaalkosten van de pilot Open Museum Maand: € 155.000,-
Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 30.000,-


Planning

Met de aangevraagde bijdrage uit het Impulsbudget ging dit project van start op 1 juni 2023. De einddatum van het initiatief was 30 november 2023.
De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget staat inmiddels online.

Contactpersoon

Floriaan Zwart, Directeur VVV Waterland van Friesland