Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Arbeidsmarktmonitor

Voor een optimale gastvrijheidsbeleving is het van belang om te investeren in medewerkers. Hierbij moet de sector kunnen sturen op goede en betrouwbare data en inzichten. De arbeidsmarktmonitor voorziet hierin en ondersteunt zo bij het maken van keuzes.

Arbeidsmarktmonitor: voorbeeld

Data over de arbeidsmarkt is van belang om goed te kunnen sturen op een optimale gastvrijheidsbeleving. Hiervoor is de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector ontwikkeld.