Copyright: © Hexashots_Olivier Groot

Beleidsevaluatie / impactanalyse

Met de beleidsevaluatie monitoren we beleid. Inzichtelijk wordt bijvoorbeeld of het ingezette beleid leidt tot de gewenste resultaten.

Ambitie als graadmeter

Gekeken wordt naar de ingezette activiteiten ten behoeve van de bestemming. De gestelde ambitie is de graadmeter.