Druktemonitor: voorbeeld

Landelijk

Instrumenten voor bezoekersmanagement

Het Data & Development Lab heeft maar liefst 16 druktemonitors vergeleken. De publicatie hierover geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument? Ook interessant in dit kader: onderzocht werd in hoeverre het mogelijk is om voorspelmodellen te ontwikkelen (als middel) om inzicht te geven in verwachte bezoekersstromen. (Zie de rapportage.)

Instrumenten voor bezoekersmanagement