Projectverantwoording: DatavisualisatieDashboard Boost

MarketingOost

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het ontwikkelen van een dashboard waarin een omzet-benchmark toegepast kan worden door de ondernemers. Hierbij wilden we 30 ondernemers aansluiten.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

We hebben de ontwikkeling van het dashboard gerealiseerd, maar het aantal aangesloten ondernemers ligt momenteel op 22.

Screenshot dashboard met herkomstinformatie
Screenshot dashboard met (historische) omzetinformatie
Screenshot Dashboard met grafiek leefstijlverdeling bezoekers

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

  1. Er is in de markt (ondernemers, reserveringssystemen) een grote bereidheid tot kennisdeling en samenwerking. Ook als het gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Daar waar we weerstand kregen op het delen van kennis, ging het om grote ondernemers die er angst voor hadden dat de cijfers gebruikt zouden worden om de toeristenbelasting mee te verhogen.
  2. Dat het meer tijd kost dan gedacht om als DMO een kennisintensief product naar de markt te brengen. Niet alleen richting externen, maar ook intern is er veel kennisoverdracht nodig om het product en de meerwaarde goed uit te kunnen leggen.
  3. Wij hebben gekozen om te beginnen bij vakantieparken, waardoor zowel de marktbenadering als de ontwikkeling meer gefocust was. Als we alles tegelijk hadden opgestart, was het complexer geworden.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  • Zorg voor een goede toetsing in de markt voordat je begint.
  • Maak een prototype en test met een kleine groep.
  • Zorg ervoor dat je leveranciers (bijvoorbeeld ontwikkelaars) kent. Zowel in communicatie als werkwijze.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

Leveranciers, reserveringssystemen en ondernemers (en samenwerkingsverbanden).

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

We hebben de eerste koppelingen en het dashboard gemaakt en gaan nu verder met het maken van meer koppelingen om de benchmark waardevoller te maken.