Projectverantwoording: Het Ziltepad

Visit Wadden / Merk Fryslan

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Een pilot van het Ziltepad uitvoeren met tenminste 150 proefdeelnemers

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Er deden uiteindelijk 500 deelnemers mee en zij hebben bijgedragen aan meer kennis vanuit de markt en hoe wij daar rekening mee kunnen houden. Zonder de bijdrage van het Impulsbudget hadden wij de pilot niet kunnen uitvoeren zoals nu is gedaan. Zeer waardevol geweest.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Wij hebben ze uitgewerkt in een document. De tekst past niet in dit veld.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

Naar aanleiding van het pilotproject en voortvloeiend uit onze leermomenten willen we anderen graag de volgende tips meegeven:

 • Besteed voldoende tijd aan het gedetailleerd uitwerken, beschrijven en testen van de route.
 • Laat verschillende personen de route lopen en de routeinformatie checken. Om er zeker van te zijn dat de informatie voor iedereen helder is.
 • Betrek lokale bewoners en deelnemers bij de ontwikkeling van het project en realiseer je dat het onderhouden van deze relaties een langetermijninvestering is die blijvend aandacht behoeft.
 • Test de route en activiteiten eerst in de vorm van een pilot.
 • Organiseer voldoende activiteiten waar mensen op een voor hun geschikt moment aan kunnen deelnemen. Denk hierbij aan podcasts of doorlopende kunstinstallaties. Activiteiten met vaste tijden lenen zich soms minder goed voor een anders ongedwongen en flexibele wandel- of fietsdag.
 • Een online ticketsysteem werkt goed om zicht te houden op de spreiding van de deelnemers aan de route.
 • Stem de marketingcommunicatie goed en ruim van tevoren af tussen de verschillende projectpartners en samenwerkingspartijen.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

 • Verenigingen Plaatselijk Dorpsbelang van de dorpen;
 • Fokko Bosker, maker en schrijver van pelgrimstochten;
 • Gerard van der Veer producties, samensteller en producent podcasts;
 • Kim Tsai, maker inspiratie- en meditatiegids;
 • Hein van Delft, kunstenaar;
 • Spinbarg Producties, maker van animatiefilms over sages, mythes en andere verhalen uit het Waddengebied;
 • Zef Hemel, ambassadeur van ons project, planoloog en houder van de Abe Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen. Hij doet al wandelend de komende 5 jaar in Noord-Nederland onderzoek naar het effect voor wandelen op fysiek en mentaal welzijn;
 • Waddengastronomie en Waddenvoedsel;
 • Dagrecreatieve netwerken en Routebureau Groningen;
 • Visit Wadden, Merk Fryslan, Marketing Groningen, Visit Friesland;
 • Vrijwilligers en beheerders van de drie aangesloten kerken;
 • Rijksdienst voor het cultureel erfgoed;
 • Diverse lokale ondernemers zoals: Wongema, docenten op het gebied van yoga, meditatie, wandelcoaching, zangcoaching, filosofische bewegingsleer
 • Diverse lokale natuur en cultuur initiatieven zoals: kunst in de kerk, losse inzet kunstenaars, open atelier, lezingen, molen bezichtigingen, natuurexcursies

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

Het pilotproject heeft de beide Stichtingen en Visit Wadden in staat gesteld om gezamenlijk met deelnemers en lokale bewoners en ondernemers kennis en ervaring op te doen met het creëren van waardevol en toekomstbestendig aanbod. We zijn beter op de hoogte van de samenstelling en wensen van de beoogde doelgroepen en de manier waarop we ons aanbod hierbij aan kunnen laten sluiten. Ook hebben we kunnen testen of het Ziltepad passende bezoekers aantrekt die een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving en economie. Die resultaten zijn veelbelovend, plaatselijke commissies van de kerken, dorpelingen en ondernemers geven allen ten blijke tevreden te zijn over de bezoekers die we met het project hebben aangetrokken.

Dankzij deze pilot weten we beter wat erbij komt kijken als we de route de komende jaren willen uitbreiden. Het stelt ons in staat om weloverwogen te werk te gaan, met inachtneming van onze leerpunten. Naast de in deze evaluatie beschreven concrete en blijvende resultaten heeft het pilotproject een belangrijke bijdrage geleverd aan het opbouwen en verstevigen van relaties, netwerken en draagvlak. De positieve resultaten hebben de betrokken partijen en samenwerkingspartners gemotiveerd om de route gezamenlijk verder uit te breiden en te realiseren. Ze gaan ons helpen om ook andere dorpen te enthousiasmeren en betrekken. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat het betrekken van de lokale bewoners blijvend aandacht verdient. Het opbouwen van netwerken en relaties is een lange termijn investering die zorgdraagt voor de toekomstbestendige lokale verankering en continuïteit van het Ziltepad. Hierbij gaan kosten voor de baten uit.