Projectverantwoording: Hotel Neutraal

Rotterdam Partners

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het beoogde resultaat van Hotel Neutraal heeft meerdere lagen: bereik en deelname van hotels zelf, projectresultaten vanuit de individuele scans en plannen, vanuit de werkgroepen en de uiteindelijke impact van de projectresultaten op het klimaat, circulair en biodivers handelen van alle deelnemende hotels. De
laatste twee worden opgesteld in de actieplannen van de werkgroepen.

Beoogde resultaten:

 • Kerngroep van deelnemende hotels uitbreiden van 16 naar 25 (met name in werkgroepen en 4 scans).
 • Aanwezigheid van minimaal 50 deelnemers en hun ketenpartners per inspiratiesessie.
 • Een collectief opgebouwde leverancierslijst verdeeld per thema van de inspiratiesessie met minimaal 100 bedrijven die bijdragen aan duurzaam handelen door hotels.
 • Online bereik van de berichten: 25.000 impressies en engagement rate van 10%.
 • Naamsbekendheid van Hotel Neutraal in de Rotterdamse hotelbranche, die bottom-up wordt gevoed door de ondernemers zelf met actieve werkgroepen, delen van best practices en stevig geworteld is in de Rotterdamse hotelbranche.

De additionele financiering is ingezet om meer collectieve werkgroepen te formeren die de specifieke thema's en uitdagingen aanpakken om zo de Rotterdamse hotels op weg te helpen naar een klimaatneutraal en circulair 2050.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

We hebben nu drie succesvolle inspiratiesessies gehad. De eerste twee werden gedekt door gemeente Rotterdam. Vanaf #3 is het met funding van NBTC gedaan.

 1. Single use je hotel uit - 27 juni 2023
 2. Voedsel - 24 oktober 2023
 3. Mobiliteit - 19 maart 2024
 4. (thema nog bepalen): juni 2024 (waarschijnlijk Textiel)
 5. (thema nog bepalen): oktober 2024

Een deel van het budget is gegaan naar:
- deel van de projectcoordinatie uren;
- deel van de communicatie met de community.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Door als aparte organisatie de regie te pakken op het mogelijk maken van relevante kennis- en werksessies op het gebied van gezamenlijke uitdagingen, wordt het partijen makkelijker gemaakt om te starten met concrete acties. Doordat mensen van elkaar horen wat ze al doen of waar ze tegenaan lopen, worden de uitdagingen tastbaar en werkt het zelfs aanstekelijk om ermee aan de slag te gaan.

De rol van Hotel Neutraal is erg waardevol gebleken in het ophalen van alle benodigde informatie, deze bij elkaar te brengen en bij de juiste partijen te krijgen. Hierdoor is bijvoorbeeld de regelgeving voor zonnepanelen op monumentale panden duidelijk geworden zodat men ermee aan de slag kan.

  4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  Wel doen: gewoon beginnen. Door mensen bij elkaar te brengen komt er van alles op gang en ontstaat er begrip en beweging.

  Samenwerking en legacy

  5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  Hotel Neutraal ging van start als een collectief van de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Green Leisure Group en BlueCity. Deze partijen gingen aan de slag met de verduurzaming van zestien Rotterdamse accommodaties, de koplopergroep. Gezamenlijk worden concrete en belangrijke stappen gezet op weg naar een CO2-neutrale en circulaire toekomst.

  Hotel Neutraal stroopte de Rotterdamse mouwen op en ging aan de slag met zowel de deelnemende hotels als projectpartners en expertpartijen. Het concept strekt zich verder uit naar ketenpartners en leveranciers. Het collectief zoekt hierbij naar slimme samenwerkingen tussen hotels en andere partijen in de keten.

  6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

  Hotel Neutraal werkt sterk op maat, met individuele scans en projectplannen. Maar binnen het collectief worden steeds concrete projecten opgezet en uitgevoerd. De deelnemende hotels treffen elkaar onder meer tijdens inspiratiesessies en in werkgroepen. De werkgroepen organiseert Hotel Neutraal vanaf de start in februari 2023 rondom thema’s die niet zonder meer zijn uit te werken voor de hotelondernemers. Denk aan verduurzaming van de gebouwen, voedselverspilling, verbanning van single-use plastics, duurzaam textiel, inkoop van duurzamer en lokaal voedsel en duurzame bezoekersmobiliteit.

  De duurzame bijdrage van Hotel Neutraal aan het welzijn van de stad en zijn inwoners en bezoekers komt vooral tot uiting in een lagere CO2-uitstoot en een grotere biodiversiteit. De impact is echter groter dan dat, doordat de hotels verduurzamen in de breedte, met opgaven variërend van circulariteit, mobiliteit en voedsel- en verpakkingsverspilling tot maatschappelijke betrokkenheid en energie. Hiervan profiteert de hele stad.