Projectverantwoording: Kunst van de Korte Keten

Marketing Oost

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het doel van het project was om het bewustzijn van lokaal en gezond consumeren te vergroten en de verbinding tussen stad en het buitengebied te versterken.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Het resultaat is behaald. Dankzij het impulsbudget kon er extra programmering ontwikkeld worden, waardoor we meer bewoners en bezoekers kennis hebben laten maken met de korte keten. Er zijn verschillende routes en arrangementen met retail en horeca gemaakt om de kruisbestuiving optimaal beleefbaar te maken. De producenten hebben aangegeven dat zij extra bezoekers op hun bedrijf in het Vechtdal en Reestdal hebben gehad dankzij de projecten. Bovendien heeft het ze meer naamsbekendheid opgeleverd. Daarnaast hebben we een digitale experience kunnen realiseren dankzij de financiële impuls waardoor het project na 2023 doorontwikkeld kan worden. Het project heeft daarmee een duurzaam resultaat!

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

 • Ondernemerschap en lef van overheden om een goed idee mede te financieren en te denken in mogelijkheden (vergunningen en locaties). Zonder de bereidwilligheid en support van gemeente Zwolle was dit niet zo snel gelukt.

 • Twee verschillende sectoren die in basis iets met elkaar delen; met passie werken aan ambacht. Gemeenschappelijke deler. Sectoren konden elkaar versterken.
 • Juist de verbinding tussen agro, cultuur, retail, horeca, onderwijs was enorm waardevol om vanuit bestemmingsontwikkeling en aanbodontwikkeling gezamenlijke resultaten te boeken.
 • Monitoring van bezoekersaantallen was lastig (vooral marketingresultaten).
 • Zie ook www.kunstvandekorteketen.nl/evaluatie voor alle resultaten.
 • Zorg voor een goed projectteam met benodigde expertise, netwerk en kennis.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

 1. Heb je een goed idee? Begin klein en zoek partijen die win-win zien.
 2. Probeer over sectorgrenzen / domeinen heen te kijken. Als projecten op meerdere snijvlakken zitten, kijken ambtenaren vaak naar elkaar. De kunst is dat iemand de eerste stap zet om tot actie en financiering te komen.
 3. Stel een kartrekker aan en een projectteam om te zorgen voor realisatie.
 4. Probeer het project te borgen voor lange termijn.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

 • 22 kunstenaars;
 • 10 producenten;
 • Meisjes van Plezier voor de artistieke leiding;
 • Ztreek voor organisatie korte keten-initiatieven;
 • Marketingteam;
 • zo'n 20 horeca- en retailbedrijven;
 • Creative Works.
 • Proef Oost;

 • Boer als Gastheer;
 • Zwolle Fonds;
 • Zwolle Marketing / Vechtdal Marketing;
 • gemeente Zwolle;
 • onderwijs (Deltion, Landstede, SVO);

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

 1. Nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers uit de stad en het buitengebied.
 2. IJsseldelta die in 2024 een soortgelijk project wil uitvoeren in Kampen.
 3. Een digitale experience die in 2024 als Korte Keten Karavaan gaat reizen langs producenten, events, etc.
 4. Studentenproject met IPO-studenten in 2024, om in de stad zichtbaar te zijn.