Projectverantwoording: Monitoringbezoekersstromen in centrum Nuenen

Gemeente Nuenen

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

We willen hiermee de multiplier van bezoek aan het museum en het dorp in beeld brengen. Bouwstenen voor het (toeristisch) beleid van de gemeente vormgeven en acties voor de andere partners inzichtelijk maken. En, als onderdeel van een groeimodel, zicht krijgen op hoe hiermee door te groeien naar een eventueel intelligent monitoringsysteem.

Naast de eerste ervaringen met het instrument monitoring, willen we ook een lokaal bezoekmanagement-team (museum, centrummanagement en gemeente) inrichten. Om zo gezamenlijk de informatie uit de monitoring te duiden.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Door inzet van het impulsbudget hebben we de eerste ervaringen met het instrument monitoring kunnen opdoen. En dat wordt nog meer, gezien het feit dat het project nog doorloopt. Samen met de informatie die we uit andere bronnen kunnen halen, krijgen we het bezoek aan het dorp in beeld en kunnen we dat analyseren. Om uiteindelijk, als we de analyse voldoende kunnen hebben uitvoeren, te kunnen gaan sturen op het bezoek.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

Door de samenwerking van de gemeente, de stichting Van Gogh Village Nuenen, Van Gogh Brabant en Stichting Centrummanagement Nuenen hebben we een breed perspectief op de monitoring kunnen inzetten. Partijen hebben andere belangen, door die met elkaar te bespreken, komen we tot een breder gedragen resultaat.

  4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  Bij het instrument monitoring is heel veel mogelijk, het is vooraf belangrijk om te weten met welk doel je gaat monitoren en wat je in beeld wilt brengen. Wij zijn gestart met een simpele variant, waarin we ook een foutmarge accepteren.

  Vaak kun je met minder gedetailleerde informatie een prima start maken en door in de uitwerking/analyse nauw te blijven samenwerken met betrokken partners, blijf je wensen voor het vervolg concretiseren.

  Samenwerking en legacy

  5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  Gemeente Nuenen, de stichting Van Gogh Village Nuenen, Van Gogh Brabant en Stichting Centrummanagement Nuenen. En als uitvoerder van het project is Robinson gecontracteerd.

  6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

  Objectieve data over het bezoek in het centrum van Nuenen. Een objectieve meting van drukte. Drukte is een groot subjectief begrip, maar zonder objectieve data lastig te kanaliseren. Objectieve data geeft ons in de toekomst, ook als er geen nieuwe data meer zou worden verworven, inzicht in de bezoekersstromen in het centrum. Acties voor het managen van het bezoek aan het centrum hebben ook in de toekomst hier plezier van. Herinrichting van de openbare ruimte en het inzetten van marketinginstrumenten kunnen hier van profiteren.