Projectverantwoording: Veenhuizen200 jaar - Nu en in de toekomst een voorbeeld

Namens Stichting Veenhuizen 200 jaar

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het resultaat is dat er concrete projecten plaatsvinden voor en door de inwoners van Veenhuizen, het draagt daarmee bij aan een vitale samenleving en samenwerking, grotere leefbaarheid en stijging van welzijn. De sociale activiteiten dragen bij aan positieve reuring in Veenhuizen, trots, saamhorigheid en participatie voor iedereen.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Ja! Er zijn ongeveer 25-30 projecten uitgevoerd die het verhaal van Veenhuizen nog meer beleefbaar maken. Het mooie aan dit programma was dat er veel ruimte was voor inwonersinitiatieven. Er heerst in Veenhuizen vaak een spanningsveld rondom toeristen en leefbaarheid. Er zijn specifieke projecten ingezet om juist de bewonerstrots en -betrokkenheid te vergroten, dit uit zich in cultuurprojecten, agroprojecten en speciale acties voor bewoners.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

 • Integrale aanpak is key om neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • Betrekken van bewoners is essentieel voor draagvlak en reuring, diverse bijeenkomsten in het voorbereidingsproces hebben hier positief aan bijgedragen.
 • Samenwerken met lokale en regionale marketingorganisaties om projecten zichtbaar te maken.
 • Nadenken hoe je aanbod/activiteiten ook na het themajaar kunt borgen, dit omzetten tot acties.

  4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

  • Haal ideeën op uit het gebied zelf, inventariseer waar energie zit en wie een rol kan/wil spelen bij realisatie.
  • De Stichting Veenhuizen 200 jaar bood een goede constructie om regie te houden op programmering en subsidies/fondsen/sponsors te binden.
  • Betrek inwoners! Bied iedereen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen.

  Samenwerking en legacy

  5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

  Ondernemers zoals Het Gevangenismuseum, De Eerste Wijk, Bitter & Zoet, cultuurpartijen, De Nieuwe Rentmeester, agrariërs, cultuurpartijen, Marketing Drenthe, gemeente en provincie.

  6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

  De bestemming Veenhuizen is nog meer geladen doordat bewoners en bezoekers cultuurhistorie op een nieuwe manier konden beleven (innovatieve verblijfsconcepten, kunstprojecten, voorstellingen etc.). Er is een visie voor de ontwikkeling voor de komende jaren en bepaalde projecten blijven achter in Veenhuizen, zoals de experience over streekproducten Veenhuizen.