Kunst van de Korte Keten

De regio rondom Zwolle, met name het Vechtdal en Reestdal, ziet economische ontwikkeling als een van de wegen naar meer welvaart van zowel bewoners als bedrijven. Een intensievere wisselwerking tussen de stad Zwolle en het buitengebied moet niet alleen leiden tot een aantrekkelijker ondernemersklimaat, maar ook tot de ontwikkeling van culturele mogelijkheden. Kunst van de Korte Keten is een van de projecten die deze beweging ondersteunt.

Het project Kunst van de Korte Keten is bedoeld om het bewustzijn te vergroten van lokaal consumeren en om de verbinding te versterken tussen de stad en het buitengebied.

Van grond tot mond

Kunst van de Korte Keten begon in 2023 met een zomerprogramma in het centrum van Zwolle. Centraal stond een expo van unieke kunstvormen van lokale kunstenaars. Deze verbeeldden hoe voedselproducenten uit het Vechtdal en Reestdal invulling geven aan het gedachtegoed ‘van grond tot mond'. De kunstwerken waren tentoongesteld in glazen kubussen op prominente plekken in de binnenstad. Steeds met de oproep om de betrokken agrarische bedrijven te bezoeken.

Ook waren er onder meer smaaksafari’s en een streekontbijt om lokaal consumeren onder de aandacht te brengen. De eerste events werkten tevens als aanjager van gerelateerde activiteiten in het najaar, zoals het pop-up Streekmaal en het smaak-, kunst- en muziekevent Kitchen Concert in Hedon Zwolle.

Aandacht voor buitengebied en lokaal consumeren

Het project leidt tot spreiding van bezoek. Diverse (permanente) smaakwandel- en fietsroutes nodigen fietsers en wandelaars uit om vanuit Zwolle het Vechtdal en Reestdal te ontdekken en vice versa. Deze wisselwerking zorgt voor economische versterking van het landelijk gebied. Bovendien krijgen zo ook de culturele aspecten van het buitengebied meer aandacht. Verder is het onderwijs betrokken via talloze (educatieve) studentenprojecten bij agrarische producenten en ondernemers in retail en horeca.

Agrarische transitie

Kunst van de Korte Keten vertelt het verhaal van de duurzame voedselketen. De kunstwerken zijn dan ook zoveel mogelijk circulair. Het project draagt op deze manier bij aan de agrarische transitie, van intensieve naar extensieve landbouw. Door horeca, retail en consumenten voor te lichten over de lokale productie van agrarische producten, ontstaat bereidheid deze producten te (blijven) kopen. En uiteraard draagt lokaal consumeren in brede zin bij aan gezondheid, duurzaamheid en een hoger welzijnsniveau.

Multidimensionale samenwerking

De eerste editie van Kunst van de Korte Keten betreft een samenwerking tussen Hanzestad Zwolle en de regio’s Vechtdal en Reestdal. Marketing Oost tekent voor het projectleiderschap, branding en de regie op aanbodontwikkeling. Gemeente Zwolle draagt bij via het project LAB aanbodontwikkeling en Zwolle Kompas. Het hart van het project bestaat uit co-creatie van de betrokken agrarische producenten, studenten van diverse onderwijsinstellingen, de creatieve sector en retail- en horeca-exploitanten.

Vervolg

De expositie reisde na Zwolle door naar het Vechtdal en is hier tot en met november te bewonderen bij Kaasboerderij Heileuver. Samen met het onderwijs worden dan ook educatieve activiteiten georganiseerd voor kinderen. Later in het najaar reist Kunst van de Korte Keten door naar een streekproducent in Ommen.

Uitrol

Als Kunst van de Korte Keten bij evaluatie een succes blijkt, kan het project worden uitgerold naar andere regio’s en steden. Het concept kan immers overal worden toegepast waar stad en ommeland meer met elkaar verbonden kunnen worden. Denkbaar is ook een nieuwe vorm, waarbij de expo’s plaatsvinden op het erf van de producenten.

Budget

Totaalkosten van Kunst van de Korte Keten € 85.400,-
Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 29.890,-

Planning

Kunst van de Korte Keten liep van 24 april tot en met 30 oktober 2023. De verantwoording staat inmiddels online.

Contactpersoon

Anieke van Wijnen, Business Developer, Marketing Oost