Het Ziltepad

Nederlandse kerken, vroeger het hart van iedere gemeenschap, zijn steeds minder een plek van samenkomst. Extra voelbaar is dit in het Waddengebied, waar mensen verder van elkaar af wonen. Het Ziltepad laat zien hoe recreatie en toerisme kunnen bijdragen aan dit soort maatschappelijke opgaven. De pilot speelt in op de toenemende vraag naar bezinningstoerisme en naar meer duurzame initiatieven in het waddenkustgebied. Het project legt nadrukkelijk de verbinding tussen de unieke dorpen en hun inwoners in dit unieke Werelderfgoed-landschap.

Nieuwe functies en betekenissen voor kerken

De stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Groninger kerken proberen nieuwe functies en betekenissen mee te geven aan leegstaande kerkgebouwen in het noorden van het land. Zo ontstond het idee voor een lange-afstandsroute langs de kerken aan de Waddenkust, gekoppeld aan het thema bezinning. Samen met Visit Wadden en Merk Fryslân ontwikkelden de twee stichtingen de pilot van het Ziltepad.

Voor natuurliefhebbers die bezinning zoeken

Het Ziltepad voert van kerk naar kerk, te voet of op de fiets. Deelnemers kunnen hun tour verrijken met aanvullende programmaonderdelen in het teken van bezinning. Het Ziltepad is te doen als dagtocht of als meerdaagse tocht. Via de kerken verbindt de route plekken waar deelnemers kunnen eten en overnachten, ook bij dorpelingen thuis. De vergoeding hiervoor mogen de dorpsbewoners houden. De pilot zorgt bovendien voor uitbreiding van de groep betrokken vrijwilligers in het gebied, wat de sociale cohesie versterkt. Zo draagt het project bij aan de brede welvaart.

Goede samenwerking en begeleiding

Als wandel- en fietsroute van kerk naar kerk werd het Ziltepad ontwikkeld door Alde Frsyke Tsjerken en Groninger Kerken. Visit Wadden draagt zorg voor de bekendheid.
De maaltijden bij dorpsbewoners en in de kerken worden bereid door lokale kookclubs. Waddengastronomie hielp met de uitwerking hiervan. De leden van de kookclubs werden getraind door professionele koks. In samenwerking met vrijwilligers werd gekeken naar het vervoeren van deelnemers en/of hun bagage.

Proefwandelen en -fietsen

Verspreid over een periode van twee maanden werden de routes getest door maar liefst 500 proefwandelaars en -fietsers. Deelnemers konden vooraf een of meerdere trajecten boeken. Zo kon de organisatie zien hoe de spreiding verliep en konden dorpelingen ervaring opdoen zonder meteen overspoeld te worden door grote groepen deelnemers op hetzelfde moment.

Doelen en gunstige bijeffecten

Het project kent meerdere doelen en er worden gunstige bijeffecten verwacht, waaronder:

 • Toename in bezoek, overnachtingen en bestedingen
 • Nieuwe duurzame arrangementen
 • Toename van waardering voor het waddengebied
 • Meer bewustzijn en kennis bij bezoekers van de waddennatuur en -cultuur
 • Bijdrage aan leefbaarheid in de dorpen, op uiteenlopende terreinen

Stimulans herhaalbezoek

Wandelen en fietsen zijn activiteiten die goed passen bij duurzaam toerisme. Een nieuwe route door het waddenkustgebied betekent dus waardevol aanbod. En dit voor een doelgroep die men in deze regio graag ontvangt: natuurliefhebbers op zoek naar bezinning. Het aanvullende programma kan de tocht extra betekenis geven en stimuleert herhaalbezoek.

Uitgebreidere voorzieningen

De route is het hele jaar te benutten en levert een nieuwe stroom bezoekers op, die met hun uitgaven bijdragen aan de voorzieningen in de regio. De route en het bijbehorende programma brengen bovendien extra aanbod voor de dorpelingen zelf. Zo wordt er een nieuwe betekenislaag toegevoegd aan de aloude kerken en worden ontmoetingen gefaciliteerd. Hiermee krijgen kerken opnieuw een centrale betekenis in het dorp.

   Budget

   Totaalkosten project € 69.716,70
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 25.000,00


   Planning

   Met ondersteuning uit het landelijke Impulsbudget ging dit project van start op 15 mei 2023. Het loopt door tot 31 december 2023. De verantwoording is inmiddels beschikbaar op deze site.

   Alle opgedane ervaringen, feedback en evaluatie rondom de pilot worden gedeeld en verspreid in een eindrapport.

   Contactpersoon

   Wendy Oude Veldhuis, Manager Visit Wadden