In een stuk bos met rijp op de begroeiing zien we een mini-caravan met een stel dat iets warms drinkt.
Copyright: © Jan Bijl Fotografie

Aanbodanalyse

Aanbodanalyse gaat over inzicht in het toeristisch-recreatief aanbod op een bestemming. Of met andere woorden, wat heeft een bestemming haar bezoekers te bieden?

Verblijf, vervoer, vermaak

De aanbodanalyse brengt bijvoorbeeld in beeld welk soort accommodaties er zijn, uit welke dagattracties bezoekers kunnen kiezen en hoe het horeca- en winkelaanbod in elkaar steekt. Het kan ook gaan over (het aantal kilometers van) routes voor bijvoorbeeld wandelen, fietsen en paardrijden, alsmede de routenetwerken waar de bestemming onderdeel van uitmaakt. Hiernaast kan een aanbodanalyse ook inzicht geven in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusiviteit van het aanbod.

Gemeentelijke aanbodanalyse

Voorbeeld van de aanbodanalyse in gemeente Hoeksche Waard middels een SWOT-analyse.