Gemeentelijke aanbodanalyse

SWOT-analyse Hoeksche Waard

Inzicht in toeristische ontwikkelkansen

Als onderdeel van de Visie Vrijetijdseconomie liet de gemeente Hoeksche Waard onder meer een SWOT-analyse opstellen. Hieruit volgden opgaven voor de Hoeksche Waard als toeristische bestemming. Een samenvatting van de analyse werd opgenomen in hoofdstuk 2 van de visie.

Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard