Gemeentelijke analyse van druk en draagkracht

Draagkrachtonderzoek Kinderdijk, Zaanse Schans en Giethoorn

Kijk op capaciteitsrestricties, kennisdeling met rest Nederland

De toeristische 'hotspots' Kinderdijk, Zaanse Schans en Giethoorn deden samen met KU Leuven een draagkrachtonderzoek. Het onderzoek behelsde deskresearch verrijkt door focusgroepen met bewoners, beleidsmakers en ondernemers. Het resultaat was een compleet beeld van de plaatselijke capaciteitsrestricties. NBTC coördineerde en faciliteerde het onderzoek en zorgde via de Landelijke Data Alliantie voor kennisdeling.

Hotspots aan de slag met bestemmingsmanagement


Leefbaarheidsonderzoek Veere

Inzicht in sentiment onder inwoners, verkeersintensiteit & verkeersstromen en aanbod(ontwikkeling) toersistische overnachtingen

Gemeente Veere liet middels een integrale analyse in dertien kernen onderzoek doen naar de omvang van toerisme in relatie tot de draagkracht (leefbaarheid). Dit als basis voor toekomstig toerismebeleid.

Onderzoek leefbaarheid en toerisme Veere