Vrijmarkt in de Korte Lauwerstraat in Utrecht, waar veel mensen rondlopen.
Copyright: © Tom Knol

Analyse van druk & draagkracht

Een analyse van druk en draagkracht brengt het optimale aantal bezoekers op een bestemming in beeld.

Pijnpunten en piekbelasting

Druk en draagkracht zijn idealiter in balans met elkaar. Druk wordt uitgedrukt in termen als de intensiteit van bezoek, de hoeveelheid afval die het met zich meeneemt, verkeersdruk en bijvoorbeeld lawaai op straat.
Draagkracht gaat in op fysieke en sociale elementen. Hoeveel bezoek kan een bestemming hebben - qua capaciteit en ook qua leefbaarheid en milieubehoud? Als deze grenzen worden overschreden, hoe uit dit zich dan? Waar zitten de pijnpunten en waar en wanneer is er sprake van piekbelasting?

Landelijke analyse van druk en draagkracht

Analyse van druk en draagkracht op landelijke schaal, zoals Waardevol toerisme volgens Data & Development Lab

Regionale analyse van druk en draagkracht

Analyse van druk en draagkracht op regionaal niveau, zoals door MRA en Data & Development Lab (DDL)

Gemeentelijke analyse van druk en draagkracht

Analyse van druk en draagkracht op gemeentelijk niveau, zoals het draagkrachtonderzoek bij hotspots Kinderdijk, Giethoorn en Zaanse Schans en het leefbaarheidsonderzoek in Veere.