Regionale analyse van druk en draagkracht

Onderzoek MRA

Ruimte voor bestemmingsontwikkeling in kaart

Metropoolregio Amsterdam (MRA) liet onderzoek doen naar de omvang van en de draagkracht voor recreatie en toerisme als bouwsteen voor de herijking van de strategie. Binnen het toeristisch-recreatieve domein werden onderzocht: het aanbod, de actuele vraag, de verwachte vraagontwikkeling richting 2030 en de draagkracht van de MRA als bestemming. Op basis hiervan werd de ontwikkelruimte ingeschat voor de MRA.

Ontwikkelperspectief recreatie en toerisme MRA


Toeristische druk COROP-gebieden

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

Data Center Toerisme (DCT) voerde een project uit om toeristische druk op regionaal niveau (COROP) inzichtelijk te maken. Zowel de actuele drukte als de drukte-ontwikkeling over het verloop van jaren werd in kaart gebracht.

Regionaal inzicht in toeristische druk, capaciteit en bezetting