Toeristisch dashboard Boost

Toeristische en recreatieve ondernemers zijn dé verbinders tussen bestemming en bezoek. Willen zij kunnen bijdragen aan een duurzame bestemming Nederland, dan moeten zij zeer gericht kunnen inspelen op ontwikkelingen. Veel data is echter gefragmenteerd opgeslagen en rapportages zijn nog vaak gebaseerd op historische gegevens. In het oosten van Nederland draagt toeristisch dashboard Boost bij aan professionalisering van de sector. Met de ontsluiting en combinatie van actuele data van diverse relevante bronnen baant Boost de weg voor datagedreven ondernemen in het gastvrijheidsdomein.

Snel en gemakkelijk inzicht

Het dashboard integreert verschillende databronnen, zoals boekingsdata van gasten, diverse financiële en economische gegevens en input van de Leefstijlvinder. Meer algemeen geeft Boost ook inzicht in trends en patronen in de toeristische sector. De data-analyse en visualisatie-tools van het dashboard zorgen dat de data op een begrijpelijke manier wordt weergegeven. Toeristische ondernemers krijgen zo snel en gemakkelijk inzicht in de prestaties van hun bedrijf.

Gerichtere beslissingen

Met het complete en actuele beeld dat door Boost ontstaat van de prestaties en doelgroep van hun bedrijf, kunnen toeristische ondernemers gerichtere beslissingen nemen over de ontwikkeling van hun bedrijf. Bijvoorbeeld ten aanzien van bedrijfsontwikkeling, marketingcampagnes en investeringen in gasttevredenheid.

Beter toerismebeleid

Op grotere schaal geldt hetzelfde voor bestemmingen als geheel, met DMO’s en overheden als gebruikers van het dashboard. Want doordat Boost data verzamelt van meerdere ondernemers, komen de prestaties van de toeristische sector in beeld en ontstaat een betrouwbare en waardevolle basis voor de vorming van toegespitst toerismebeleid. Hoe meer deelnemende ondernemers, hoe relevanter Boost wordt als basis voor beleid. Het project voorziet hiertoe in een steekproef.

Datagedreven ontwikkeling van duurzaam toerisme

Boost draagt ook bij aan verduurzaming van de bezoekerseconomie. Inzicht in trends en patronen helpt immers bij het maken van keuzes die milieubewust toerisme bevorderen. Zo zouden toeristische ondernemers in hun strategie en marketingcampagnes bewust kunnen kiezen voor doelgroepen binnen een bepaalde maximale reisafstand van de bestemming.

Met het oog op spreiding van bezoek helpt het dashboard om marketingcampagnes of -activiteiten vooral te lanceren buiten de drukke periodes. En met onder meer de berekening van de CO2-footprint van bezoek, gedeeltelijk nog in ontwikkeling, draagt het dashboard ook bij aan bewustwording van de noodzaak van ecologische verduurzaming en de eigen verantwoordelijkheid hierin.

Grotere welvaart en een verbeterde gastbeleving

Door op deze manier de ontwikkeling en groei van de toeristische sector te bevorderen, draagt het dashboard (indirect) bij aan de versterking van de lokale economie. In de praktijk vormt Boost vooral een waardevolle ondersteuning voor toeristische ondernemers en de vitaliteit van hun bedrijf. Als afgeleide hiervan leidt gerichter toerismebeleid, gebaseerd op relevante, actuele en complete data van alle deelnemende ondernemers, uiteindelijk tot grotere welvaart voor de toeristische sector en een verbeterde gastbeleving voor de bezoekers.

   Budget

   Totaalkosten van het project € 53.000,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 18.550,-


   Planning

   Het project ging van start op 15 juni 2023 en liep tot het einde van dat jaar. De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget volgde op 12 januari 2024.

   Contactpersoon

   Michel Kompanje, Adviseur Strategie & Innovatie, MarketingOost